5 ima pont, hogy imádkozzunk Nigériaért

0
255

Ma 5-tel lesz dolgunk imapontok Nigériaért. Az utóbbi időkben sok olyan sértéssel kellett szembesülnünk az Országban, amely elegendő ahhoz, hogy gyengítsük az országba vetett hitünket, de azt is fel kell ismernünk, hogy bármennyire is rossznak tűnik, ez csak akkor javulhat, ha vannak erőfeszítések a szellem itt-ott. Isten embere azt mondta: „A panaszkodás csak bonyolítja a dolgot.” Hívjuk magunkat az Úrba, Jézusra tekintve, aki képes segíteni rajtunk, mert eddig egyedül ő volt a segítségünkre.

Nem támaszkodhatunk önmagunkra, külső erőkre és vezetőinkre sem. Van egy Istenünk, aki megbízható és mindig megbízható. Túl hű ahhoz, hogy megbukjon. Ha valamit elvesztettünk, Ő az oka annak, hogy nem veszítettünk el mindent. Ezen és még sok más ok miatt Nigériát nemzetünket Isten kezébe kell köteleznünk. Kötelezzük rá, hogy vállalja a felelősséget, és békét, haladást, stabilitást és egységet biztosít számunkra. Vezetőinket Isten kezébe is kötelezzük, hogy engedelmeskedjenek az Ő akaratának és vezetésének.

Psa. 27: 6 „Hogy hálaadás hangján hirdethessem, és elmondhassam minden csodálatos cselekedetedet”

Psa. 69:30: „Dicsérem énekléssel Isten nevét, és hálaadással felnagyítom”

Énekeljünk,
Hálásak vagyunk, Uram
Hálásak vagyunk, Uram
Mindazért, amit értünk tett
Hálásak vagyunk, ó uram.

1. Imádsági pontok

 

 • Atyám Jézus nevében, köszönöm a nemzetünkért nyújtott kezedet, köszönöm a segítséget, amelyet eddig láttunk, dicséretet és dicsőséget adunk neked Jézus Krisztus, a mi Urunk nevében.
 •  
 • Mennyei Atyánk, hálát és dicséretet mondunk neked kegyelmedért, mindennek ellenére, te maradsz Istenünk, áldott legyen a te Urad Jézus nevében.

 

2. A SEGÍTSÉG imája

 

 • Psa. 27: 9 Ne rejtsd el arcodat távol tőlem; ne tedd el a te szolgádat haragban, ne hagyj el engem, üdvösségem Istene! Mennyei Atyánk, a trónod elé kerülünk, segítségedet kérjük, Mennyei Atyánk, Nigériánkban, segítsen nekünk Urunk Jézus Krisztus nevében.
 • Oh Urunk, segítsen vezetőinknek, segítsen mindenkinek a hatalom élén, és segítsen nekünk abban, hogy segítsünk egymásnak Jézus Krisztus nevében.
 • Atyám Jézus Krisztus nevében, kegyelmedet kérjük Uradtól Jézus nevében, az Úr ne hagyjon el minket, segítsen nekünk, öntsd le irgalmadat Nigériában Jézus Krisztus nevében.

 

3. A BÉKE IMÁJA

 

 • Psa. 122: 6–7 mondják: „Imádkozzatok a jeruzsálemi békéért; boldogulni fognak, akik szeretnek téged ”. Atya Jézus Krisztus nevében, Nigéria nemzetét a kezedbe adjuk, apa, békét hirdetünk Jézus Krisztus nevében.
 • Mennyei Atyám, nyugtass meg minden vihart hazánkban Nigériában Jézus Krisztus nevében.
 • Atya Úr, békéért és nyugalomért imádkozunk Nigéria mind a 36 államában Jézus nevében.
 • Psa. A 147: 14 azt mondja: "Békét köt a te határaidban, és a legmagasabb búzával tölt meg". Uram, nyugodtan szólunk Nigéria minden problémás államához Jézus Krisztus nevében.
 • Kihirdetjük Isten békéjét határainkon belül, minden államban, Békét minden városban, Békét minden környéken és háztartásban Jézus Krisztus nevében.
 • Apa Jézus nevében, a pokol minden ereje, amely Nigéria hazánk békéje és nyugalma ellen hat, az Úr által hatalmad által elpusztítjuk őket Jézus Krisztus nevében.
 • Minden gyülekezés, párt vagy egyesület, amely ennek a nemzetnek a békéje ellen dolgozik, Nigéria, Uram, zavart okoz közöttük, és munkáikat haszontalanná teszi Jézus nevében.

 

4. AZ EGYSÉG imája

 

 • Psa. 133: 1 „Íme, milyen jó és kellemes, hogy a testvérek együtt laknak együtt.” Atya Jézus nevében, imádkozunk az egységért Nigériában, minden államban. Jézus Krisztus neve.
 • Az egység egyik ellensége a megosztottság, annyi megosztottságunk van Nigériában, és csak a szellem helyén lehet megtörni. A korinthusi egyház megosztott volt, és ezzel Pál apostol leveleiben foglalkoztak, aki mindig imádkozott az egyházért. Atya Jézus nevében, a megosztottság minden egyes magja, amely megosztottságot okoz köztünk, Jézus Krisztus nevében gyökerezik ki.
 • Atya Jézus nevében, a viszályok minden ügynöke lelassítja egységünket nemzetként, az Úr zavartságot kavart közéjük, és hagyta, hogy az ilyen összejövetelek szétszóródjanak Jézus Krisztus hatalmas nevében.

 

5. IMA VEZETŐINKÉRT

 

 • 1 Tim szerint. 2: 1–3: „Ezért arra buzdítom, hogy mindenekelőtt könyörgéseket, imákat, közbenjárásokat és hálákat adjanak; Királyokért és mindazokért, akik hatalmon vannak; hogy csendes és békés életet éljünk teljes istenfélelemben és őszinteségben. Mert ez jó és elfogadható Megváltónk Isten előtt ”Atya Jézus nevében, hívunk titeket; segítsük vezetőinket abban, hogy Jézus nevében jól vezessenek minket.
 • Atya Jézus nevében, bölcsességért imádkozunk vezetőinkért, bölcsességért a helyes döntésekért, bölcsességért az emberekre gyakorolt ​​nagy hatásért, bölcsességért a produktív igazgatásért Jézus Krisztus hatalmas nevében.
 • Psa. 33: 10-11 „Az Úr semmibe veszi a pogányok tanácsát, és a nép eszközeit semmissé teszi. Az Úr tanácsa örökké áll, szívének gondolatai nemzedékeken át. ” Atyánk, Jézus Krisztus nevében imádkozunk, a vezetőink révén munkálkodsz, hogy egyedül a terveid és céljaid jöjjenek át a földünkön Jézus nevében.
 • Psa. 72:11 „Igen, minden király leesik előtte, minden nép szolgálja őt.” Urunk, kérjük, hogy vezetőink engedjék alá magukat az ön vezetésének és tekintélyének; meghajolnak önök felségterületén Jézus Krisztus nevében.
 • Prov. 11:14: „Ahol nincs tanács, ott az emberek elesnek, de a tanácsadók sokaságában biztonság van”
 • Atyám, imádkozunk a hatalom élén álló minden tisztviselő tanácsának Lelkéért, segítsünk nekik, hogy mindig engedelmeskedjenek akaratodnak és útmutatásaidnak, minden tettedben látnak téged, lelkiismeretük teljes mértékben alávetődik neked érzékenység iránt. Jézus Krisztus neve.

 

Imádság a gazdasági stabilitásért

 

 • Atya Jézus nevében stabil gazdaságot kérünk, felhatalmazunk bennünket arra, hogy helyesen cselekedjünk minden szinten, ahol találjuk magunkat, segítünk az egymás iránti kapzsiság ellen, segítünk az önzés ellen Jézus nevében.
 • Urunk, imádkozunk, hogy segítsen Vezetőinknek a helyes döntés meghozatalában és pozitív politikák kialakításában, hogy Jézus Krisztus nevében segítsük gazdaságunkat.
 • Atyám, vessen véget a gazdasági recessziónak Nigériában, váltsa ki nemzetünket virágzásra és virágzásra, késztesse kezeinket arra, hogy Jézus Krisztus nevében fejlődést tapasztalhassunk egyéni életünkben.
 • Jézus nevében haladásról beszélünk; stabilitásról és jólétről beszélünk gazdaságunkban, Uram, a te hatalmaddal Jézus nevében.
 • 22. Köszönjük mennyei apánk, mert mindig meghallgat minket, áldott legyen a te Urad Jézus Krisztus nevében.

Reklámok

VÁLASZOLJ

Kérjük, írja be a megjegyzést!
Kérjük, adja meg a nevét