Miért imádkozni az Úr imádsága az imádság hatékony módja?

0
450

Ma azzal fogunk foglalkozni, hogy az imádkozás miért hatékony módszer az imádkozáshoz. Mathew evangéliumának 6. fejezetében Jézus tökéletes imádságot adott nekünk. Azelőtt egyértelmű volt, hogy az emberek nem tudják az imádkozás tökéletes módját, nem ismerik az imádság mintázatát.

Tehát Jézus beszélt velük Mathew 6. fejezetének következő verseiben Atyánk, aki a mennyben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, a te akaratod úgy teljesüljön a földön, mint a mennyben. Adja meg nekünk ma a napi kenyerünket, és bocsásson meg vétkeinket, amikor megbocsátunk ennek, aki vétket követ el ellenünk. Ne vezessen minket kísértésbe, hanem szabadítson meg minden gonosztól. Mert a te országod, hatalmad és dicsőséged örökké. Ámen.

A legtöbb hívő már nem is veszi a fáradságot, hogy ezt az imát elmondja. Sokan nem hiszik, hogy problémáikat pusztán az Úr imájának elmondásával lehet megoldani. Ne feledje, hogy Krisztus volt az, aki megtanította az embereket, hogyan kell imádkozni. Ahhoz, hogy megértse ennek az imának a hatékonyságát, emeljük ki gyorsan az ima néhány részét.

KCSAK MINDENNAPI TANASZTALNAK MEGTEKINTÉSE A YOUTUBE-N
IRATKOZZ FEL MOST

Istent a leghatalmasabbnak ismeri el

Szenteltessék meg a te neved

Megszentelt becsület. Amikor imádkozunk a szokásos imádsági stílusunkkal, először is megtiszteljük Istent azzal, hogy hálát adunk. P könyvébenhilliapians 4: 6 XNUMX Ne aggódj semmiért, de mindenben imádsággal és könyörgéssel, hálaadással adjátok tudtára kéréseiteket Istennek; a szentírás arra int, hogy semmiért ne aggódjunk, de szándékunkat hálaadás és imádság útján kell ismertetnünk Istennel.

Imádkozáskor is fontos felismerni Isten szuverenitását. Tudomásul kell vennünk azt a tényt, hogy Isten nélkül semmi sem vagyunk. Annak felismerése, hogy Isten a mindenható, Istent Isten helyzetébe helyezi életünkben. Tudomásul kell vennünk azt a tényt, hogy Isten hatalmas. Ezt jelenti a szentelt a te neved.

Megismerteti kérésünket

Adja meg nekünk ma a napi kenyerünket

Ez az ima része, amelyre kevesebb figyelmet fordítunk. Legtöbbször az a fő ok, amiért a hívők imádkoznak, az, hogy Istentől kérnek valamit. Vagy Isten áldását vagy ellátását akarjuk. Ez a szükségletünk kielégítésének imája. Érdekes lenne tudni, hogy a mindennapi kenyerünk nem korlátozódik csupán az ételre, hanem a Mindenható Isten áldásairól és védelméről is. Mindenre utal, amire szükségünk van a céljaink eléréséhez minden napra.

Tehát amikor azt mondjuk, hogy adja meg nekünk a napi kenyerünket, az nem csupán ételt jelent. Minden, ami a nap sikeréhez szükséges, imádkozunk.

Bocsánatot kér

Bocsásson meg bűneinket, mivel megbocsátunk azoknak, akik vétkeznek ellenünk

A Szentírás azt mondja: továbbra is bűnben vagyunk, és követeljük, hogy ez a kegyelem bővelkedjen? Az Úr arca túl igaz ahhoz, hogy lássa a bűnt.

Hasonlóképpen, emlékezzünk a szentírásokra, miszerint nem az a tény, hogy az Úr szeme vak vagy keze túl rövid ahhoz, hogy megmentsen minket, hanem a mi bűnünk okozott különbséget köztünk és Isten között. Amikor bűnben lakunk, Isten jelenléte távolabb megy tőlünk.

 

Ezért keresi az Úr imája a bűn megbocsátását, és megtanított arra is, hogyan bocsássunk meg más embereknek, amikor vétkeznek ellenünk. Tehát ez azt jelenti, hogy miközben Istentől kérjük bűnünk megbocsátását, feltétlenül meg kell bocsátanunk más embereknek is, akik vétkeztek ellenünk.

Útmutatásnak tűnik a gonosz kísértésekkel szemben


Ne vezessen minket a kísértésbe

Az egyik legnagyobb kihívás, amellyel a hívők az ördög kezében szembesülnek kísértés. Az ellenség szinte bármit felhasználhat a hívõ kísértésére. Emlékezz Jób történetére. Isten hagyta, hogy Jóbot megkísértse az ördög. Egy szempillantás alatt elvesztett mindent, amiért az életben dolgozott.

Mintha ez nem lenne elég, Jóbot rettenetes betegség sújtotta. Mindez azért történt, mert Isten megengedte Jób megkísértését. Annak érdekében, hogy ne szenvedjünk ugyanazt a sorsot vagy valami ennél rosszabbat, az ima azt kérte, hogy Isten ne vezessen minket kísértésbe.

Védelmet keres a gonosztól


De szabadíts meg minket a gonosztól

Könyve Efezusiak 5:16 Megváltva az időt, mert a napok gonoszak. Ez a bibliai szakasz arra tanít, hogy minden nap megváltozzon Krisztus drága vérével, mert a mindennapok tele vannak gonoszsággal. Érdekes módon az Úr imája ezt a kérdést már lefedte azzal, hogy imádkozott, hogy Isten szabadítson meg bennünket minden gonosztól.

Minden nap gonosz dolgok történnek. A Szentírás szerint ellenfelünk olyan, mint egy ordító oroszlán, aki keresi, kit emészthet fel. Ezért fontos, hogy naponta keressük Isten védelmét.

 

Az ima felismeri azt a tényt, hogy Isten Királysága örök

 

Mert a tiéd az örökkévalóság királysága, hatalma és dicsősége. Ámen

Mindezek után az Úr imája felismerte azt a tényt, hogy a királyság örök, és az örökkévalóságig terjed. Mindent, amit hívőként teszünk az életben, nem szabad elveszítenünk a tudatot arról, hogy Isten Királysága hamarosan eljön és örökkévaló.

Ez azt a tudatot fogja nekünk adni, hogy minden, amit itt vagy a földön csinálunk vagy birtokolunk, egy darabig az. Ezenkívül felrobbant bennünket, ha mozogunk az örökkévalóság helyén.

Következtetés

 

Minden további nélkül láttuk, hogy az Úr imája magában foglalja kérésünket. Valójában többet tesz, mint a hagyományos imádsági stílusunk. Ez nem azt jelenti, hogy abbahagynánk az imádkozást és ragaszkodnunk kellene egyedül az Úr imájához. Ne feledje, hogy a szentírás szerint a bölcsességet nyereséges irányítani.

Amit meg kellene tennünk, az az, hogy az imádságot belefoglaljuk mindennapi imádságunkba. Minden nap imádkoznunk kell az Úr imájáról, és arra kell törekednünk, hogy megtegyük azt, ami helyes Isten előtt.

 


VÁLASZOLJ

Kérjük, írja be a megjegyzést!
Kérjük, adja meg a nevét

Ez az oldal Akismet-et használ a levélszemét csökkentése érdekében. Ismerje meg, hogyan dolgozik a megjegyzésed.