Imádságpontok valamiért, amiben bűnösnek érzed magad

0
1120

Ma imádkozni fogunk valami ellen, amiért bűnösnek érzed magad. A bűnösség súlyos szindróma, amely elűzheti az embert Istentől. Gyors áttekintés Júdás Iskariót történetéről, aki pénzért Krisztust adta támadóinak. Annyi bűntudat töltötte el, hogy végül megölte önmagát.

Néha olyasmit csinálunk, ami később fájna nekünk. Hagyunk egy választási lehetőséget, hogy vagy valóban megtérünk, és legyőzzük bűnösségünket, vagy hagyjuk, hogy elpusztítson minket. Péter apostol majdnem ugyanazt a bűncselekményt követte el, mint Iskariot Júdás. Azonban képes volt legyőzni ezt a lelkiismeret-furdalást azzal, hogy Istenhez ment és kereste megbocsátás. A Biblia feljegyezte, hogy a pünkösd napján Péter apostol több ezer embernek prédikált, és életüket Krisztusnak adták. Péter képes volt erre, mert legyőzte a bűnös lelkiismeretet.

Hasonlóan az életünkben az ördög megpróbál elvenni minket Istentől, lehetővé téve, hogy annyira bűnösnek érezzük magunkat a múltban tett dolgai miatt. Elfeledteti velünk, hogy a Szentírás kimondta, hogy aki Krisztusban van, új teremtés, és a régi dolgok elmúltak. Még mindig érezzük rossz útjaink piszkosságát és bűnösségét, és lassan szétesünk Istennel, mert úgy érezzük, hogy nem vagyunk elég méltók. Eközben a forgatókönyv a Zsidók 4:15 Mert nincs olyan főpapunk, aki ne tudna együttérezni gyengeségeinkkel, de minden tekintetben kísértésbe esett, mint mi, de bűn nélkül. Krisztus a főpapunk, aki megérinthető erőtlenségünk és bűntudatunk érzésével. Bátran elmehetünk Krisztushoz, valahányszor bűnösnek érezzük magunkat a múltban tett dolgok miatt.

Hogyan lehet legyőzni a bűnös lelkiismeretet

Számos módszer létezik a lelkiismeret leküzdésében. Azonban csak keveset emelünk ki, amelyet nagyon fontosnak tartunk.

Geniune bűnbánat

Első lépésünk a tiszta szív felé a megtérés. Lehetséges, hogy a hit és a karakter kérdése van keresztény életünkben. De ez nem elég ahhoz, hogy elvegyünk Krisztustól. Júdás Iskariótnak karakterproblémái voltak. A pénzt mindenekelőtt priotizálta. Péter apostolnak hit kérdése volt, ezért nem tudta elviselni, amikor megkérdezték tőle, hogy Krisztus egyik gondnoka-e.

Ennek ellenére Péter meg tudott térni a szívében. Ne feledje, hogy a Szentírás a könyvében mondja 2 Corinthians 5:17 XNUMX Ha tehát valaki Krisztusban van, új teremtés; a régi dolgok elmúltak; íme, minden új lett. Amikor Krisztusnak adjuk az életünket, új teremtménnyé váltunk. A dolgok már nem változtak, elmúltak azok a dolgok, amelyeket korábban tettünk, és új fejezet nyílt. Tehát a bűnös lelkiismeret megszüntetésének első módja a bűnbánat.

Kérj megbocsátást

Bűnt nagy akadály az ember és Isten között. Ha a bűn beáll, a következő dolog, amit az ördög tesz, az, hogy e bűn bűnét felhasználja ellenünk. Amint ez folytatódik, az Istennel való kapcsolatunk rosszul lesz kihatással. Istennel való kapcsolatunkat ebben a helyzetben csak úgy javíthatjuk meg, ha Istentől bocsánatot kérünk. Eközben fontos tudni, hogy megbocsátásunk nem a bűnbánat előtt áll, mivel ez az első lépés az Istennel fennálló megszakadt kapcsolatunk javítása felé.

Ne feledje a szentírás azt, hogy Isten nem bűnös halálát akarja, hanem bűnbánatot tartana Krisztus Jézus által. Mondja meg az ördög, hogy megbánta, és a régi dolgok elmúltak.

Ima pontok:

  • Uram Jézus, köszönöm a kegyelmet, hogy megismerhettelek. Köszönöm neked a kegyelmet, amelyet csodálatos fényedbe hívnak, hadd emeljék nevedet Jézus nevében.
  • Uram Jézus, az életedet és egész lényemet a te gondodba adom. Minden régi utat elhagytam, és teljes mértékben alávetem magam a hatalmadnak és útmutatásodnak. Hiszem, hogy te vagy az Isten Fia, aki azért jött, hogy elhárítsa az ember fájdalmát. Hiszem, hogy te vagy az, aki meghalt és feltámadt, hogy el lehessen venni a bűnemet.
  • Jézus, imádkozom bűneim és gonoszságaimért. Veled és egyedül veled vétkeztem és nagy gonoszt tettem a te szemed előtt. A te szavad azt mondja, hogy ha a bűneim olyan pirosak, mint a skarlátvörös, akkor a hónál fehérebbé válnak, imádkozom, hogy alaposan moss le engem Jézus nevében elkövetett bűnömtől.
  • A Szentírás azt mondja, hogy Isten áldozatai megtört lélek, megtört és elgondolkodtató szívvel nem fogod megvetni. Atyám, kérlek végtelen irgalmadban, töröld le bűneimet Jézus nevében.
  • Imádkozom, hogy tiszta szívet teremtsen bennem. Adj nekem egy bűntől mentes szívet. Add meg nekem a kegyelmet, hogy Jézus nevében elmeneküljek a bűn és mindenféle bűncselekmény elől.
  • Uram Isten, imádkozom, hogy vezesse a szívemet az ördög trükkjeivel szemben. A bűntudat és a fájdalom minden formáját, amelyet a múltban tettem, Jézus nevében vesznek el.
  • Uram Isten, a Szentírás azt mondja, ha valaki Krisztusban van, a régi dolgok elmúlnak, és minden újdonsággá vált. Imádkozom, hogy megadd nekem a kegyelmet, hogy tudatában legyek annak, hogy már nem vagyok többé a régi én. Imádkozom, hogy megadja nekem a tudást, hogy azonosítsam, amikor az ördög megpróbál elrángatni tőled azzal, hogy bűnösnek érzem magam.
  • Uram Isten, imádkozom, hogy átkutassa az életemet. Vegye el a gonoszság minden formáját bennem. Vegye ki a bosszú és a szemrehányás minden formáját a szívemben Jézus nevében.
  • Uram Jézus, engedd meg, hogy mindig biztos legyek abban, hogy hozzád tartozom, és a régi dolgok elmúltak.
  • Uram, imádkozom, hogy megbocsásson nekem minden bűnt és gonoszságot, és imádkozom a kegyelemért, hogy soha többé ne térjek vissza a bűnhöz Jézus nevében.

Reklámok

VÁLASZOLJ

Kérjük, írja be a megjegyzést!
Kérjük, adja meg a nevét