10 bibliai vers imádkozni, amikor rászorulsz

0
972

Ma 10 bibliai verssel fogunk foglalkozni, hogy imádkozzunk, amikor rászorulunk. A Biblia többször intett bennünket, hogy nyújtsunk segítséget a rászoruló embereknek. Életünk során néha szükségünk lehet rá is segít más emberektől.

Először meg kell értenünk, hogy segítségünket az Úr fogja kapni. Psalms 121: 1-4 Felemelem szemeimet a dombokra, ahonnan segítségem támad. Segítségem az Úrtól származik, aki eget és földet teremtett. Nem engedi, hogy elmozduljon a lábad: aki téged tart, az nem alszik. Íme, aki megtartja Izraelt, nem alszik és nem alszik. A szentírás ezen része tudatta, hogy segítségünket Istentől, a menny és föld megalkotójától kapjuk.

Meg kell azonban értenünk azt is, hogy Isten nem a mennyből jön, hogy segítsen rajtunk a szükség pillanatában. Az embereket segítségül fogja küldeni. Ne feledje, amikor az isreáliták elhunytak segítségre szorulva, Isten azért nevelte fel Mózest, hogy kihozza őket a rabszolgaságból. Minden pillanatára szükség, Isten előkészített nekünk egy menekülési eszközt. Van valahol valaki, akit Isten arra készített, hogy segítsen nekünk a szükség pillanatában.

Ha rászorulsz, összeállítottunk néhány bibliai verset, amelyekkel együtt imádkozhatsz, hogy Istentől segítséget kapj.

Biblia versek

Zsoltárok 46: 1 „Isten a mi menedékünk és erõnk, nagyon fontos segítség a bajban.

Amikor Isten segítségére van szüksége, mindig használja ezt a zsoltárt. Isten a menedékünk és az erõnk, a bajok nagyon fontos segítsége. Ez azt jelenti, hogy Isten mindig jelen van, hogy segítsen nekünk a veszélyes helyzetekből.

Emlékszel a három héber történetére, akiket a tűz tavába vetettek? Emlékezzen Dániel történetére, amikor az oroszlánok barlangjába dobták. Amikor minden remény elúszik, van egy Istenünk, aki belép és megváltoztatja a dolgok daganatát. Ő a segítségünkre a gyengeség pillanatában.

Példabeszédek 3: 5-6 „Bízz teljes szívedben az Úrban, és ne támaszkodj saját megértésedre; minden utadon ismerd el őt, és ő irányítja utadat. "

A szükség pillanatában is mindig bíznunk kell az Úrban. Istent szolgáljuk, aki a nagy szolgáltató. Amikor segítségre van szükségünk, arra kell törekednünk, hogy elhiggyük, Isten elég erős ahhoz, hogy kielégítse szükségleteinket.

A szentírás szerint hit nélkül lehetetlen neki tetszeni. Az Úrba vetett hitünk Istent csodákra készteti életünkben.

Máté 7: 7 „Kérjetek, és megkapja nektek; keress, és találsz; kopogj, és megnyílik előtted.

Ez a bibliai szakasz megtanít minket arra, hogyan gyakoroljuk hitünket és tekintélyünket. Kérj, és megkapja. Ez azt jelenti, hogy amikor rászorulunk, akkor van kegyelmünk kérni, és felszabadul nekünk. A szakasz azt is kimondja, hogy kopogtatnunk kell, és kinyílik, meg kell keresnünk és meg kell találnunk.

Hiányzik, mert nem kértük. Nagy szükségünk van, mert becsuktuk a szánkat.

Zsidók 4: 15-16 „Mert nincs olyan főpapunk, aki ne tudna együttérezni gyengeségeinkkel, de minden tekintetben kísértésbe esett, mint mi, mégis bűn nélkül. Jöjjünk hát bátran a kegyelem trónjához, hogy kegyelmet szerezzünk és kegyelmet találjunk a szükség idején. "

Amikor a szívünket olyan mértékben tölti el bűntudat, hogy nem kérhetünk Istentől megbocsátást, ez a helyes írás, amelyet használni kell. A Szentírás szerint nincs olyan főpapunk, akit ne érintsen meg a gyengeségeink érzése. Ez azt jelenti, hogy mindig imádságokhoz mehetünk Istenhez. Arra kell azonban törekednünk, hogy valódi szívbánattal járjunk.

1 Krónika 4:10 „És Jábez felszólította Izráel Istenét, mondván: Ó, valóban megáldasz engem, és kiterjesztenéd az én területemet, hogy a kezed velem lenne, és hogy megóvnál engem a gonosztól, hogy én nem okozhat fájdalmat! ' Tehát Isten megadta neki, amit kért. ”

Ismerjük Jabez történetét. Születésétől fogva átkozták, és ez nagy hatással volt az életére. Jabez messze túl küzdött a társain, és ennek ellenére alig volt mire felmutatnia. Életét nehézségek és kihívások zavarták. Egyértelműen megjegyezték, hogy Jabeznek segítségre van szüksége az életéhez, hogy új formát öltsön.

Jabez az Úrhoz kiáltott, hogy ha megáld engem és kiterjeszti partjaimat, és Isten válaszolt imáira. Ez annak további magyarázata, hogy amikor megkérdezzük, kapunk.

2 Krónika 14:11 „És Asa az Úrhoz, az ő Istenéhez kiált, és így szólt: Uram, semmi segítségedre van, akár sokakkal, akár azokkal, akiknek nincs hatalmuk; segítsen nekünk, Urunk, a mi Istenünk, mert rajtad nyugodunk, és a te nevedben szembeszállunk ezzel a sokasággal. Uram, te vagy a mi Istenünk; ne engedd, hogy az ember felülkerekedjen rajtad! '

Ugyanúgy az Úrhoz kell kiáltanunk, ahogy Asa is az Úrhoz kért segítséget. Isten állhatatos irgalma és szeretete örökké tart. Amikor hozzá kiáltunk, akkor segíteni fog nekünk.

Nincs saját ereje, nincs olyan formája, amelyet használni szeretne, ezért kell Istentől segítséget kérnie. Sírj ma Istenhez, és eljön a segítség.

Zsoltárok 27: 9 „Ne rejtsd el előlem arcodat; ne fordítsa el szolgáját dühében; Te voltál a segítségem; ne hagyj el és ne hagyj el engem, üdvösségem Istene. ”

Ez egy nincstelen könyörgő Isten imája, hogy ne rejtse el előtte az arcát. Mindig az Úr arcát kell keresnünk minden helyzetben, ahol találjuk magunkat. Akár jó, akár rossz, mindig hagynunk kell, hogy Isten vezessen minket.

Minél jobban keressük Isten arcát, annál közelebb lesz Ő.

Zsoltárok 37:40 „És az Úr segít nekik és megszabadítja őket; Megmenti őket a gonoszok elől, és megmenti őket, mert bíznak benne. ”

Ez Isten ígérete. Megígérte, hogy minden helyzetben segít nekünk, megígérte, hogy megszabadít a gonoszoktól. Csak azt várják tőlünk, hogy bízzunk benne.

Zsoltárok 60:11 „Segítsen nekünk a bajban, mert az ember segítsége hiábavaló.”

Azok, akik bizalmukat az Úrba vetik, nem csalódnak el. Ez a szakasz Isten segítségét kéri. Meg kell értenünk, hogy az ember segítsége csalódással fog végződni, nem csoda, hogy a zsoltáros kijelentette, hogy a dombokra emelem a szemem, ahonnan a segítségem származik? Segítségemet Istentől, a menny és a föld teremtőjétől kapom. Csak Isten tud segíteni rajtunk.

Zsoltárok 72:12 „Mert megszabadítja a rászorulókat, amikor sír, a szegényeket is és azokat, akiknek nincs segítőjük.”

Isten letörli az arcunkról a könnyeket, a fájdalmainkat és gyötrelmeinket, és helyreállítja a békét.

Reklámok

VÁLASZOLJ

Kérjük, írja be a megjegyzést!
Kérjük, adja meg a nevét