6. Zsoltár A vers vers

0
3284
6. Zsoltár A vers vers

Ma a 6. zsoltárt fogjuk megnézni, a versről versre adott üzenetet. Ez a Zsoltárok könyvének 6. zsoltára. A zsoltár Dávid királyként adja meg a szerzőt (Neginoth-on, Sheminithnél, a Dávid-zsoltár fõ zenészének). Úgy gondolják, hogy a 6. zsoltárt akkor írta, amikor Dávid király királyságában különféle kihívásokkal szembesült, és szintén beteg volt. E zsoltár írásának szándéka az volt, hogy bárki betegségben vagy bajban szenvedő személynek szóljon. Azoknak is, akik szenvednek a ellenségek elnyomása.

A 6. zsoltárt azért írták, hogy megértsük a kihívásainak állapotát, amelyekkel szemben ez a szorongás a relációs probléma miatt áll. Nem világos, hogy ártatlan-e. Azt állítja azonban, hogy visszaállítják, és hogy ellenfelei megzavarodnak. A baj elsősorban pszichológiai, de a testben is kifejeződik. Annyira a test, amennyire a zsoltáros lélek kiált Istenhez. Szellemi lényében is érinti, szemben az Isten elhagyásával. Isten távollétében megjelenik a zsoltáros végső reménye, amelyben az utolsó három versben bizalmat kiáltottak. Felfedik az Isten iránti teljes segítségnyújtást és a segítségnyújtást, elismerve gyengeségünket Isten előtt, mivel az embernek nincs igaza, az igazság megjelenésében az Isten azon igazságossága vált aktiválásra, amelyre jogosultak vagyunk, Jézus Krisztusba vetett hit által, A szentírás kimutatta, hogy Jézust bűntetté tették értünk, hogy képesek vagyunk viselni a hit által eljött igazságot. Tehát a bűn vallomása, a bűnünkért fizetett ár elismerése és az Isten irgalmára támaszkodva felhatalmazást adunk Istennek, hogy megszabadítson minket lelkünk minden kihívásáról és ellenségeitől.

6. Zsoltár Jelentése a versnek

Verseny 1: Ó, Uram, ne dühöd meg nekem a haragodban, és ne ragaszkodj nekem a forró megelõzésedért.

KCSAK MINDENNAPI TANASZTALNAK MEGTEKINTÉSE A YOUTUBE-N
IRATKOZZ FEL MOST

A vers leírja a megalázó gondviselések alatt valóban megalázott szív, a nagy megpróbáltatások során megtört és elgondolt szellem nyelvét, amelyet szándékosan küldtek a lelkiismeret felébresztésére és a korrupció megsemmisítésére. Azok haragot halmoznak fel, akik nem sírnak, amikor Isten megköti őket; de azok az irgalomra készülnek, akik Isten intelmei alatt könnybe vetnek, mint Dávid itt.

Ez megköveteli, hogy ismerjük el gyengeségünket Isten előtt, nemcsak kihívások idején, vagy amikor Isten fegyelmezetten enged minket a korrekciónak. A Szentírás azt mondja bűn nélkül, hogy nem lesz büntetés, de amit Isten elvárt az egyéni élettől, az alávetett magának, ezért Istennek mindig a Kegyelemre kell támaszkodnunk az élet kihívásainak leküzdésére. Néha, amikor nehéz helyzet áll elő, Isten szándékában áll felhívni rá a figyelmünket, és látni kell, hogy több erőre van szüksége lelkünk ellenségeinek legyőzéséhez, ugyanakkor el kell ismernünk Isten elégségességét.

2. és 3. verzió: Irgalmazz nekem, Uram; mert gyenge vagyok: Uram, gyógyíts meg; mert csontjaim bosszantottak.3 Izgatott a lelkem is; de te, Uram, meddig?

A vers felhívja a figyelmet arra, hogy imádkozzunk Istenhez, mivel nincs saját erőnk, a Szentírás szerint senki által nem érvényesülhet erő. Dávid nyilatkozata ebben a versben a gyengeségéről szólt, és elmagyarázta, mit ad át Istennek. Legtöbbször azt hiszik, hogy mivel Isten mindent tud, nem szükséges kifejezni Istennek, amit átélünk, és Isten irgalmaért kiáltani amikor a legmegfelelőbb, és nem akkor, amikor kimerítettük energiánkat a kihívások önmagunkkal való kezelésében, Istennek nem az utolsó reménységünknek kell lennie, hanem az első választási lehetőségnek, amelyet a kihívásaink kezelésére hívunk fel. Isten irgalmas, és mindig készen áll arra, hogy mindig imádságunkra válaszoljon, de türelemáldozatot is követel, amikor az arcát keressük egy olyan megoldás után, amelyet a türelem helyett nem szabad kudarcot vallanunk.

Verseny 4: Térj vissza, Uram, szabadítsd meg a lelkemet: ó, ments meg kegyelmedért!

Ez a vers nagyobb hangsúlyt fektet Dávidnak az Isten ereje iránti éhségére, emlékezteti a bölcsességre, amely azt mondja: Ha a bűncselekmény napján elájulsz, az erőd kicsi, az erősségi szintünk nehéz helyzetben meghatározza, hogy mennyire tudjuk legyőzni a böjtünket. Jézus azt mondta, hogy jókedvű, mert legyőztem a világot. Nemcsak fizikai erőre van szükségünk, ha az erő helyett kudarcot vallunk; több erőt adunk ahhoz, hogy úgy kezeljék minket, ahogy szeretnénk.

5–7 versek:  Mert a halálban nem emlékszik rád: a sírban ki hálál téged? Fáradt vagyok felnyögéssel; egész éjjel az ágyam úszik; Könnyekkel megöntöm a kanapémat. Az én szemem elveszik a bánat miatt; minden ellenségem miatt öregszik.

A vers leírja Dávid gyötrelmét és fájdalmát, emlékeztette Istent az emberiség iránti akaratára. Ennek oka az, hogy felhívják a figyelmet szövetségére és ígéretére, mert Isten egyik tulajdonsága a véget nem érő hűséges, amely hűtlenségtől, valamint örökké kitartó kedvességtől és szeretettől függetlenül egyetlen útra sem változhat, ezáltal felfedve Isten szavát. ami elég ahhoz, hogy egésszé váljunk és kielégítsük szükségleteinket. A vers arra hívja fel a figyelmünket, hogy Isten mennyire értékelte népe dicséretét.

8–10 versek: Távozzon tőlem, a gonoszság minden dolgozója; Mert az Úr meghallotta sírásom hangját. Az Úr meghallotta könyörgésem; az Úr megkapja imámat. Minden ellenségem szégyelljen és bosszantott legyen: térjen vissza és szégyelljen hirtelen.

Milyen hirtelen változás van itt, jobbra! Aki nyögött és sírt, és mindent feladott az eltűntért (6., 7. v.), Itt nagyon kellemesen néz ki és beszél. Miután megismertette kéréseit Istennel, és beadta neki az ügyét, nagyon bízik abban, hogy a kérdés jó lesz, és bánata örömmé válik. A hit lényege nem az ima mennyiségén alapul, amelyet nehezen tudunk imádkozni, hanem az iránta való bizalom és szeretet iránti elkötelezettségünk, anélkül, hogy az Istentől származó vágyunktól és elvárásainktól függenénk.

Ennek az éneklésnek és az imádságának átadásakor dicsőséget kell adnunk Istennek, mint az ima hallgatására kész Istennek, és imádkozásunk meghallgatásakor meg kell bíznia nekünk, és ösztönöznünk kell magunkat arra, hogy várjunk rá, és bízzunk benne. legnagyobb szoros és nehézségek.

Mikor kell használni ezt a zsoltárt?

Miután megállapítottuk a zsoltár jelentését, fontos tudni, mikor kell használni. Itt néhányszor, amikor a zsoltár célt szolgálhat az Ön számára:

  1. Amikor úgy érzi, elvesztette józanságát, és szüksége van Isten kegyelmére.
  2. Amikor elveszíti az Istenbe vetett bizalmát, és erőre van szüksége, hogy ellenálljon a nehéz időnek.
  3. Amikor démoni elnyomásban szenved, és megszabadulásra van szüksége
  4. Ha beteg vagy, és gyógyulásra van szüksége Istennek.

6. Zsoltár ima:

Ha a fentiekben felsorolt ​​vagy több helyzetben vagy, akkor ezek a hatalmas 6. zsoltár ima az Ön számára szól:

1). Uram Jézus, már korábban is tudomásul vettem gyengeségemet, lerövidítettem dicsőségedet, Uram, sajnálom, hogy megbuktam téged, kérlek, bocsáss meg és szenteld meg Jézus nevében. Ámen.

2). Uram Jézus, gyenge vagyok, és szükségem van az erősségeidre, kérlek, Uram, töltsön meg erősségeiddel, és erősíts meg, mint még soha

3). Uram, Jézus Krisztus, elismerem a Kálvária Keresztnél végzett munkádat, hagyja, hogy a vér gyógyítsa meg a betegségemet, és az Úr a te csíkoidon keresztül gyógyuljak, köszönöm, Jézusom.

4) .Jézus Jézus Krisztus, köszönöm az Ön irántam és a kegyelmünkhöz fűződő, végtelen szerelemért, amely elegendő lesz az igényeim kielégítéséhez, áldott legyen a te szent neve. Ámen.

5). Ó irgalmas Isten! Irgalmazzatok nekem ma, és engedd, hogy ragaszkodj engem azoktól, akik Jézus nevében keresek halálomat.

6). Ó Uram, az irgalmasság elhallgattatásával minden sátáni hang, aki ellenem szól, hogy Jézus nevében elpusztítsa az életemet.

7). Ó, Uram! Használjon mindent körülöttem, hogy kedvezjen nekem Jézus nevében, Ámen.

8) Uram! Arcát keresem, ahogy a gyermek a szülõk arcát keresi. Mutassa meg nekem kedvemet életem minden területén Jézus nevében.

9). Ó, Uram, felhívom ma a bajomat. Hallgassa meg, és irgalmazj nekem Jézus nevében.

10). Uram, tele legyen szívem örömmel, amikor Jézus nevében irgalmatok szerint válaszolsz imáimatra.

11). Ó Uram, kijelentem, hogy jóságod és irgalmasságod soha nem tér el tőlem Jézus nevében.

12). Ó, Uram, beavatkozzon az életem e kérdésébe (említse meg a kérdést), mielőtt nevetõské válnék ellenségeim elõtt. Keressetek nekem, mielőtt ellenségeim látják Jézus nevében való csalódásom jeleit.

13). Ó Uram, segítségre van szükségem ebben az órában. Segítsen nekem ebben a kérdésben, mielőtt késő lenne Jézus nevében.

14). Ó, Uram, te vagy az az Isten, aki emeli a szegényeket a portól, a rászorulókat a trágya dombról, mutassa meg irgalmas Urát, és beavatkozzon ebbe a helyzetbe Jézus nevében

15). Ó Uram, ahogy folyamatosan szolgálok titeket, hagyja, hogy irgalmassága mindig felülírja Jézus nevében az életemben az ítéletet.

16). Ó irgalmas Isten, kelj fel és védj meg az ellenség minden hamis vádjától Jézus nevében.

17). Ó, Uram, életem kihívásai elsöprőek, olyan erősek számomra, hogy megbirkózhassak mutassál nekem kegyelmedet és segítsen nekem Jézus nevében.

18). Ó Uram, irgalmazz nekem ma. Ne engedd, hogy ellenségeim egy gödörbe helyezzenek Jézus nevében.

19). Jézus Krisztus, Dávid fia, irgalmazz nekem, és harcolj életem csatáin Jézus nevében.

20). Ó Uram, irgalmazz nekem, és hívj fel segítőket életem ezen időszakában Jézus nevében.

 

 


Előző cikk150. Zsoltár Jelentése a versnek
Következő cikk8. Zsoltár Az üzenet verse
A nevem Ikechukwu Chinedum lelkipásztor, Isten embere vagyok, aki szenvedélyesen lelkesedik Isten költöztetéséért az elmúlt napokban. Hiszem, hogy Isten minden hívőt különös kegyelmi sorrendben felhatalmazott a Szentlélek erejének megnyilvánulására. Úgy gondolom, hogy egyetlen keresztényt sem szabad elnyomni az ördögtől, megvan az az erőnk, hogy imákon és az Igén keresztül uralomban éljünk és járjunk. További információért vagy tanácsadásért lépjen kapcsolatba velem a chinedumadmob@gmail.com címen, vagy csevegjen a WhatsApp And Telegram-on a +2347032533703 telefonszámon. Szeretném meghívni Önt, hogy csatlakozzon a távirati 24 órás imacsoportunkhoz. Kattintson erre a linkre a Now csatlakozásához, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Isten áldjon.

VÁLASZOLJ

Kérjük, írja be a megjegyzést!
Kérjük, adja meg a nevét

Ez az oldal Akismet-et használ a levélszemét csökkentése érdekében. Ismerje meg, hogyan dolgozik a megjegyzésed.