Ima pontok a 25. zsoltárból

0
3799
Ima pontok a 25. zsoltárból

Ma a 25. Zsoltár könyvet fogjuk vizsgálni. A 25. zsoltár erõs imádságait fogjuk megnézni. Ezeket a zsoltárokat, mint sok más Zsoltárt, Dávid király írta, Izrael uralkodója és a legnagyobb király, aki valaha a földet díszítette. A 25. zsoltár a Mindenható Isten iránti kérelem dala, hogy megmutassa nekünk irgalom és együttérzés ahol leginkább szükségünk van rá.

Ugyanakkor a 25. zsoltár Istennek kér, hogy megmentsen minket az emberek szemrehányástól. Ebben a jelen világban, amelyben élünk, nagyon sok ember türelmesen várja a bukásunkat, különösen keresztényekként, hogy gúnyolódjanak bennünket és rosszul beszéljenek az általunk szolgált Istenről. Dávid király, mint sokan közülünk, hogy ezek az emberek várjanak rá, hogy szégyenteljes legyen, a 25. zsoltár azért szól, hogy Istennek könyörgjön, hogy megmentse őt ellenfelei terveitől. Tehát nekünk, akik éjjel-nappal Isten nevét hívják, és mi, akik elutasítottuk a kompromisszumot, a 25. Zsoltárnak kellene nappali és éjszakai himnuszunk lennie, hogy mindig emlékeztessük Istent arra, hogy emlékezzen az ő iránti hittel kapcsolatos ígéreteire.

Megállapítva azt a tényt, hogy a 25. zsoltár többnyire Isten iránti kérelemről szól, hogy megmentsen minket tőlünk szemrehányás vagy szégyen, fontos, hogy a jobb megértés érdekében elemezzük ezt a csodálatos szentírást.

KCSAK MINDENNAPI TANASZTALNAK MEGTEKINTÉSE A YOUTUBE-N
IRATKOZZ FEL MOST

25. Zsoltár Jelentése a versnek

1. és 2. vers Hozzád, Uram, felemelem a lelkem. Istenem, bízom benned; Ne szégyelljem; Ne győzedelmeskedjenek ellenségeim felettem

A 25. zsoltár első és második verse arról szól, hogy életünket teljes mértékben átadjuk Istennek, és minden gondunkat rá vetjük, mint hitünk szerzőjére és befejezőjére. Az első két vers arra is hivatkozik, hogy Isten ne okozzon csalódást elvárásainkban. Emlékezzünk arra, hogy a Szentírás szerint az igazak elvárásai nem lesznek rövidek. Ezek a versek Isten ellenséges győzelmét keresik.

3. és 4. vers Senki ne szégyellje magát, aki rád vár; Szégyelljék azokat, akik ok nélkül árulóan bánnak. Mutasd meg nekem az utadat, Uram; Tanítsd meg az ösvényeidet.

A 25. zsoltár harmadik és negyedik versében a Mindenható Isten iránti vágyakozásról is beszélünk. Ezekben a versekben Dávid király könyörgött Istennek, hogy ne tegye szégyenül, és könyörgött Istennek, hogy szégyentelje azokat, akik árulásokkal járnak. Ezekben a versekben is megkérdezhetjük Isten útját.

5. és 6. vers  Vezesss be az igazságodba és taníts meg, mert te vagy az én üdvösségem Istene; Rád, egész nap várom. Emlékezz, Uram, gyengéd irgalmasságra és kedves kedvességedre, mert ősökből származnak.

A 25. zsoltár ötödik és hatodik verse azt mutatta, hogy az ember Isten tanácsát kéri mindazonáltal, amit csinál. Az öt napos vers vezet az igazságodba és tanít; ez megmagyarázza, hogy emberként önmagunkból semmit sem tudunk, kivéve, ha Isten tanít és megmutat nekünk az utat, ahova járhatunk, sötétségben járhatunk.

7. és 8. vers Ne emlékezz fiatalságom bűneire, sem vétkeimre; Irgalmasságod szerint emlékezz rám, Uram, a te jóságodért.

Ennek a zsoltárnak a 7. és 8. verse bocsánatot kér Istentől, különösen azokért a bűnökért, amelyeket az ifjúság napjaiban követett el. Az itteni ifjúság napjaiban nem vagyunk egyedül fiatalok, ez azt is jelentheti, hogy borzalmas régi napjaink voltak, mielőtt Krisztust elfogadtuk volna Úrnak és megváltónak. Legtöbben szörnyűséges dolgokat tettünk, miközben még a világban voltunk. Tehát ez a vers Isten irgalmát kéri az életünkre, és megbocsátását kéri minden rosszért, amit tettünk.

8. és 9. vers Jó és egyenes az Úr; Ezért a bűnösöket úgy tanítja. Az alázatot az igazságosságban vezeti, az alázatot pedig az útjára tanítja.

Ez a két vers elismeri azt a tényt, hogy Isten igazságos és egyenesen cselekszik. Isten megérti, hogy a bűnös olyan, mint egy kisgyermek, aki semmit sem tud, tehát maga Isten a bűnösnek tanítja az igazság részét. Az ember természetes állapotát gonoszság jellemzi, azonban Isten szelleme segít megtanítani a bűnösnek Isten útját.

10. és 11. vers Az Úr minden útja irgalom és igazság, olyanoknak, akik megtartják szövetségét és bizonyságait. A te neved kedvéért, Uram, bocsássd meg vétkemet, mert nagy.

Isten a legfelsõbb lény, soha nem bánik meg szavaival. Ez a két vers felismerte azt a tényt, hogy Isten útja az irgalom és az igazság, és Isten mindig megtartja szövetségét. Lényegében, ha Isten megígért valamit, akkor biztosan teljesíti azt. A vers utolsó része továbbra is minden olyan hamisság megbocsátását kéri Istentől, amely akadályozhatja Isten ígéretének teljesülését.

12. és 13. vers Ki az, aki félti az Urat? Úgy fog tanítani, ahogyan választ. Ő maga a jólétben fog lakni, és utódai öröklik a földet.

Ne feledje, a szentírás szerint az Úr félelme a Bölcsesség kezdete. Ez a vers hangsúlyozta, hogy az ember, aki fél az Uratól, Isten megtanítja neki az útját. Ez az ember életében nem jár ki Isten akaratából. Ez a fajta személy mindig teljesíti a célt, bármennyire is nehéznek tűnt, mert Isten a továbblépés felé irányítja lépéseit.

14. és 15. vers Az Úr titka azokban rejlik, akik félik Őt, és megmutatja nekik a szövetségét. Szemem mindig az Úr felé néz, mert kitépi a lábaimat a hálóból.

Az Úr titka velük van, akik félik az Urat. Ez szó szerint azt jelenti, hogy D nem rejteget el semmit egy olyan ember elől, aki fél és engedelmeskedik neki. Gyakorlati példa Ábrahám atya: Ábrahám engedelmeskedett Istennek, mert féltette Istent. És a Biblia feljegyezte, hogy Isten azt mondta, hogy nem teszek semmit anélkül, hogy elmondanám Ábrahám barátomnak. Semmi sem fogja el az ilyen embert, aki nincs tudatában; semmi sem fogja meglepni az ilyen embert. Isten szó szerint mély dolgokat és további rejtélyeket fog felfedni egy ilyen ember előtt.

16. és 17. vers: Fordulj hozzám és könyörülj rajtam, mert elhagyatott vagyok és sanyargatott vagyok. Szívem gondjai megnövekedtek; Hozd ki a szorongásomból!

A 16. és a 17. vers könyörög Isten könyörületére a szorongás miatt. Azt mondja, forduljon hozzám, és irgalmazzon nekem. Aki Istennek látszik, biztosan kegyelmet fog találni.

18. és 19. vers Nézze meg szenvedéseimet és fájdalmaimat, és bocsásson meg minden bűnt. Tekintsük ellenségeimre, mert sokan vannak, és kegyetlen gyűlölettel gyűlölnek.

Ha nincs hová fordulnod, akkor a legjobb alkalom, hogy imádságban visszatérj Istenhez. A zsoltár ezen versei arra buzdítják Istent, hogy nézzen rá, és látja az összes szenvedését, bocsásson meg bűneit és megmentse. Ne feledje, hogy Izráel gyermekei évekig Egyiptomban voltak, amíg ki nem sírtak Istenhez, amikor a segítség jött.

20. és 21. vers: Tartsd meg lelkemet és szabadíts meg; Ne szégyenkezzek, mert bízom benned. Az integritás és az egyenesség őrizzen meg engem, mert én rád várok.

A 25. zsoltár utóbbi verse arra buzdítja Istent, hogy szabadítsa meg lelkét. Ez a vers megismétli azt a tényt, hogy bízott az Úrban, és nem szabad szégyenkezni.

22. vers Váltsd meg Izráelt, Istenem, minden bajukból!

Dávid azzal fejezte be a zsoltárt, hogy könyörgött Istent Izrael megváltására az ő korábbi dicsőségéhez.

Mikor kell a zsoltár?

Gondolkodhat azon, hogy mikor van szüksége erre a zsoltárra. Alul ellenőrizheti azokat a helyzeteket, amikor a 25. zsoltárt kell használni.

 • Amikor aggódsz a jövő miatt
 • Ha félsz, hogy szégyellni lehet
 • Amikor oly sok ellenfél keres a bukását
 • Ha kijelentést akar Istentől bizonyos dolgokról
 • Ha szüksége van irgalomra
 • Amikor csak szeretne imát mondani a megváltásért

Zsoltár 25. Imapontok

 • Uram Istenem, imádkozom, hogy irgalmasságodkal megtanítasz nekem, mely utat kell megtenni az életben Jézus nevében.
 • Uram, a te beszéded szerint az Úr titka azokkal van, akik félnek tőle, kérem, hogy kezdje el titkos dolgok felfedését nekem Jézus nevében.
 • Imádkozom bűneim és bűneim megbocsátása iránt, Uram bocsáss meg nekem Jézus nevében.
 • Igaz Atyám, azt kérem, hogy szabadítson meg engem, és ne tegyen szégyent Jézus nevében.
 • Ó irgalmas Isten! Irgalmazzatok nekem ma, és engedd, hogy ragaszkodj engem azoktól, akik Jézus nevében keresek halálomat.
 • Ó Uram, az irgalmasság elhallgattatásával minden sátáni hang, aki ellenem szól, hogy Jézus nevében elpusztítsa az életemet.
 • Ó, Uram! Használjon mindent körülöttem, hogy kedvezjen nekem Jézus nevében, Ámen.
 • Ó, Uram! Arcát keresem, ahogy a gyermek a szülõk arcát keresi. Mutassa meg nekem kedvemet életem minden területén Jézus nevében.
 • Ó, Uram, felhívom ma a bajomat. Hallgassa meg, és irgalmazj nekem Jézus nevében.
 • Uram, tele legyen szívem örömmel, amikor Jézus nevében irgalmatok szerint válaszolsz imáimatra.
 • Ó Uram, kijelentem, hogy jóságod és irgalmasságod soha nem tér el tőlem Jézus nevében.
 • Ó, Uram, beavatkozzon az életem e kérdésébe (említse meg a kérdést), mielőtt nevetõské válnék ellenségeim elõtt. Keressetek nekem, mielőtt ellenségeim látják Jézus nevében való csalódásom jeleit.
 • Ó Uram, segítségre van szükségem ebben az órában. Segítsen nekem ebben a kérdésben, mielőtt késő lenne Jézus nevében.
 • Ó Uram, te vagy az az Isten, aki emeli a szegényeket a portól, a rászorulókat a trágya dombról, mutassa meg irgalmas Urát, és beavatkozzon ebbe a helyzetbe Jézus nevében
 • Ó Uram, ahogy folyamatosan szolgálok titeket, hagyja, hogy irgalmassága mindig felülírja Jézus nevében az életemben az ítéletet.
 • Ó irgalmas Isten, kelj fel és védj meg az ellenség minden hamis vádjától Jézus nevében.
 • Ó, Uram, életem kihívásai elsöprőek, olyan erősek számomra, hogy megbirkózhassak mutassál nekem az irgalmasságod és segítsen nekem Jézus nevében.
 • Ó Uram, irgalmazz nekem ma. Ne engedd, hogy ellenségeim egy gödörbe helyezzenek Jézus nevében.
 •  Jézus Krisztus, Dávid fia, irgalmazz nekem, és harcolj életem csatáin Jézus nevében.
 •  Ó Uram, irgalmazz nekem, és hívj fel segítőket életem ezen időszakában Jézus nevében.

 

 


Előző cikk13. Zsoltár A vers vers
Következő cikk68. Zsoltár A vers vers
A nevem Ikechukwu Chinedum lelkipásztor, Isten embere vagyok, aki szenvedélyesen lelkesedik Isten költöztetéséért az elmúlt napokban. Hiszem, hogy Isten minden hívőt különös kegyelmi sorrendben felhatalmazott a Szentlélek erejének megnyilvánulására. Úgy gondolom, hogy egyetlen keresztényt sem szabad elnyomni az ördögtől, megvan az az erőnk, hogy imákon és az Igén keresztül uralomban éljünk és járjunk. További információért vagy tanácsadásért lépjen kapcsolatba velem a chinedumadmob@gmail.com címen, vagy csevegjen a WhatsApp And Telegram-on a +2347032533703 telefonszámon. Szeretném meghívni Önt, hogy csatlakozzon a távirati 24 órás imacsoportunkhoz. Kattintson erre a linkre a Now csatlakozásához, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Isten áldjon.

VÁLASZOLJ

Kérjük, írja be a megjegyzést!
Kérjük, adja meg a nevét

Ez az oldal Akismet-et használ a levélszemét csökkentése érdekében. Ismerje meg, hogyan dolgozik a megjegyzésed.