Ima pontok az isteni beavatkozásról a Bibliai versekkel

3
7407

Zsoltárok 126: 1 Amikor az Úr megváltoztatta Sion fogságát, olyanok voltunk, mint azok az álmok. 126: 2 Akkor szántunk nevetéssel és nyelvünkkel énekelni. Aztán azt mondták a pogányok közül: Az Úr nagy dolgokat tett nekik. 126: 3 Az Úr nagy dolgokat tett nekünk; amelynek örülünk.

Az isteni beavatkozás úgy határozható meg, hogy Isten megjelenik gyermekeinek életében, másrészt annak érdekében, hogy kielégítse az ott felmerülő igényeket. Az isteni beavatkozás Isten cselekedete az emberiség ügyeiben. A Zepániás 3:17 azt mondja nekünk, hogy az Úr, a mi Istenünk köztünk hatalmas Isten. Ő megment minket és megszabadít minket. Ma imádságot folytatunk a bibliai versekkel kapcsolatos isteni beavatkozásról.

Az isteni beavatkozás valódi, és csak az ima oltárán tapasztalható meg. Senki sem sikerül az életben segítség nélkül, és a Zsoltárok 121 azt mondja nekünk, hogy segítségünk az Úr nevében van. Ha imádkozunk az Úrhoz, akkor látnunk kell az Ő beavatkozását az életünkbe.

Az isteni beavatkozás a hit. A Lukács 1:45 azt mondja nekünk, hogy amikor hiszünk Isten szavában, akkor mindig végre kell hajtani azt, amit Isten rólunk mondott. Nem tudom, mire megy keresztül most, nem tudom, melyik az életedben, ahol isteni beavatkozásra van szüksége, miközben ezeket az imádsági pontokat az isteni beavatkozáshoz bibliai versekkel veszi fel, látom, hogy Isten a vihar közepén jelenik meg, hogy hallja téged Jézus Krisztus nevében. Istent szolgálunk, amelyben válaszolunk Istenre, ezért nagy hitet vállalunk ezekre az imákra, és azt hiszem, Istennek, hogy Jézus nevében mindenki jól lesz veled. Légy szabad, áldott

10. Bibliai versek az isteni beavatkozásról

1. Róma 8:28
És tudjuk, hogy minden dolog együtt dolgozni a jó nekik, hogy szeretik Istent, hogy azokat, akik a hívott az ő végzése szerint.

2. Máté 8:16
Mikor eljött az esti, hoztak hozzá õket sokan, akik ördögökkel voltak; és kiáltotta a szellemeket szavával, és meggyógyította a betegeket.

3. Dániel 3:25
Felele, és monda: Ímé, látom négy embert lazán, a tűz közepén sétálva, és nem ártanak; és a negyedik forma olyan, mint Isten Fia.

4. Galátusok 2:20
Megfeszítettem Krisztussal: ennek ellenére élök; mégsem én, hanem Krisztus él bennem; és az az élet, amelyben most a testben éltem, Isten Fiának hitéből él, aki szeretett engem és adta magát értem.

5. Egyházi 9:11
Visszatértem, és láttam a nap alatt, hogy a verseny nem gyors, és nem az erős csata, sem a kenyér a bölcseknek, sem a megértő emberek gazdagsága, sem pedig a hozzáértő emberek kedve; de az idő és a véletlen mindannyiuknak történik.

6. Zsoltárok 23: 1-6
Az Úr az én pásztorom; Nem akarom. 23: 2 Kényszerít, hogy zöld legelőkön feküdjek le: a csendes vizek mellett vezet engem. 23: 3 helyrehozza a lelkem: vezetett engem az igazság ösvényein a neve miatt. 23: 4 Igen, bár a halál árnyékának völgyén sétálok, nem félek a gonosztól; mert velem vagy; a botod és a személyzeted megnyugtatnak engem. 23: 5 Készíts egy asztalomat előttem ellenségeim jelenlétében: kenje meg a fejem olajjal; a kupám átcsap. 23: 6 Bizonyára a jóság és az irgalmasság követi engem egész életemben; örökké az Úr házában fogok lakozni.

7. Róma 5:8
De Isten bennünk tett szeretetét fejezte ki abban, hogy miközben még bûnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk.

8. Példabeszédek 19:21
Sok eszköz van az ember szívében; mindazonáltal az Úr tanácsának meg kell maradnia.

9. Példabeszédek 19:21
Sok eszköz van az ember szívében; mindazonáltal az Úr tanácsának meg kell maradnia.

10. ApCsel 10:38
Hogy Isten felkente a Názáreti Jézust a Szentlélekkel és hatalommal: ki járt a jó cselekedettel, és meggyógyította mindazokat, akik az ördög elnyomtak; mert Isten vele volt.

Ima pontok

1. Apám, köszönöm az élet jogosultságát és az isteni védelmedet Jézus nevében

2. Apám, köszönöm a végtelen irgalmasságokat és Jézus nevében az elme feletti kegyelmet

3. Apám, készíts nekem harci fejszét társaik közepette Jézus nevében

4. parancsolom minden gonosz embert, hogy ellenem tűzre szétszórja Jézus Krisztus nevében

5. A halál üzenetét visszaküldi az üzenetnek a feladónak Jézus nevében.

6. Te, a szenvedés hírnöke, parancsolom, hogy küldje vissza a szenvedését Jézus nevében a feladónak

7. Forduljon az események táblázata sorsom minden gonosz üldözőjéhez, Jézus Krisztus nevében.

8. Nyissa ki a földet, és nyelje le teljes munkaidős ellenségeimet Jézus Krisztus nevében.

9. Hagyja, hogy az ellenség minden kristálygömbje örökké megsemmisüljön Jézus nevében.

10. Bármely hatalom, amely az életem előrehaladása ellen szól, esik le és hal meg Jézus Krisztus nevében.

11. Háborút hirdetek a sötétség minden olyan erõje ellen, amely Jézus nevében a siker útján áll

12. Te, hatalom, ellenállsz a haladásomatól, visszajutok téged a vörös tengerbe Jézus nevében.

13. Minden velem szembeni gonoszság tűz által elpusztul Jézus nevében

14. Minden ellenem irányított halálos keselyű meghal, Jézus Krisztus nevében

15. Minden sátáni befektetés az életemre, szétszórt, Jézus nevében.

16. Minden boszorkánysági lánc visszatartotta a haladást, tűz által szétszórva Jézus Krisztus nevében

17. Ó, a menny Istenem, tegyen utat számomra, ahol úgy tűnik, nincs Jézus nevében.

18. Minden, a gonosznak ellenem szólt szava nem állhat Jézus Krisztus nevében

19. A boszorkányság minden magját megparancsolom az életemmel szemben, hogy Jézus Krisztus nevében tűzzel jöjjön ki

20. Jézus Krisztus nevében lehúzom és elpusztítom minden nagyságom akadályát.

Reklámok

3 MEGJEGYZÉSEK

VÁLASZOLJ

Kérjük, írja be a megjegyzést!
Kérjük, adja meg a nevét