Az ima 20 típusa

0
8333

Az ima a halandók és a halhatatlanok közötti kommunikáció eszköze. A szisztematikus csatornák javítják az ember és Isten közötti kommunikációs áramlást. Ezért helyénvaló, hogy megértsük és megismerjük az imafajtákat.

Az imádságunk típusa évszakonként, időben vagy helyzetben különbözik attól, hogy mit találunk magunknak. Egy férfi nem mond szabadító imát, amikor állítólag hálaadó imát mond. Szükségem van-e még arra, hogy többet mondjak, ha egy dolog célja ismeretlen, elkerülhetetlen a visszaélés. Az imádságunk hatékony lebonyolításához fontos, hogy megértsük az évszakot vagy helyzetet, amiben vagyunk, hogy tudjuk a készítőnknek mondandó imák pontos típusát.
A szentírás 1 Timóteus 2: 1 könyvében Ezért arra buzdítom, hogy mindenekelőtt mindenki számára kérjen könyörgést, imát, közbenjárást és köszönetet. Ezek a szavak, amelyeket a Biblia részében használtunk, arról szól, hogy milyen imádságot mondhat az ember Istennek.
Ezt szem előtt tartva összeállíthatjuk annak a 20 típusú imanak a listáját, amelyet az ember mondhat Istennek, a szentírás vonatkozó példáival.

1. A Lordok ima

KCSAK MINDENNAPI TANASZTALNAK MEGTEKINTÉSE A YOUTUBE-N
IRATKOZZ FEL MOST

Mielőtt Krisztus eljött, a levitikus papság idején. Az emberek nem tudtak imákat felajánlani maguknak az Istennek. A papok kizárólagos kötelessége ezt az emberek nevében megtenni.

Krisztus eljövetele azonban olyan kegyelmet hoz, amelyet az emberek még soha nem élveztek. Krisztus a Lukács 11: 1-4 könyvében azt tanította az embereknek, hogyan kell imádkozni mennyei apjukhoz. Emlékeztetni kell arra, hogy ezt megelőzően. Az emberek nem tudták, hogyan kell imádkozni Isten iránt.
A Uraim mindent magában foglal, amiben imádkozhatunk. Csak akkor, ha megértéssel imádkozunk.

2. közbenjáró ima

Közbenjáró ima ez az, amit valaki vagy egy város számára készítenek. Az a személy, aki ezt az imádságot mondja, közbenjáróként ismert. Valójában minden imádság közbenjáró karjának a legtöbb taggal kell rendelkeznie. A régi végrendeletben a főpap szerepel közbenjáróként. Az emberek áldozatait áldozza Istennek.

Ábrahám közbenjárott Sodoma és Gomorrah népe miatt, amikor Isten gonosz cselekedetei miatt az egész várost el akarja pusztítani. Ábrahám azonban imádkozott Isten irgalmasságához.
Jézus Krisztus az ember nevében is tárgyalt. A legnagyobb közbenjáró Jézus. Az egész emberiségért közbenjárott. A Biblia szerint miközben még bűnösök vagyunk, Krisztus meghalt értünk. Megfizette a tőkeárat vérével, hogy megmenthessünk.
Mi, mint hívõk, közbenjárhatunk országunk, családunk, barátaink és mindenki körülöttünk.

3. Napi ima

Ezt az imádságot kínáljuk minden nap, mielőtt elmegyünk. Időnként ezt az imát az előttünk álló helyzet alapján mondjuk. Ha egy ember áttörést vagy gyógyulást akar betegségtől, a gyógyulások imáját gyakran napi imává fordítja.

Emellett a Biblia utasította, hogy mi keresztényekként imádkozhassunk megállás nélkül, 1Thessz 5:17 Imádkozz anélkül, hogy megszüntetnéd. Gyakran sok keresztény az imádság lustasága miatt az Úr imáját napi imájává változtatja. Tudva, hogy az Úr imája rövid és egyszerű. Isten azonban mindig azt akarja, hogy az ő kezébe tegyük a napunkat. A szentírás megértette velünk, hogy minden nap megváltanunk kell, mert minden nap tele van gonoszsággal. Ezért fontos, hogy rendelkezzünk a napi ima ülésen, ahol napunkat Isten kezébe adjuk.

4. Kiszolgálási ima

A kézbesítés úgy határozható meg, hogy valami kivonására kerül sor egy másik, hatalmasnak látszó dolog birtokában. Ez egy hatalmas ember fogságából való megszabadulás helyzete. Az izraeliak jó példája voltak a kiszállított embereknek. Sok évig a fáraó és Egyiptom népének fogságában voltak. Amíg Isten nem küldött egy szabadítót (Mózes). A megszabadulás ima háborús imát jelenthet. Ha az egyént gonosz szellem birtokolja, akkor megmentést lehet kérni, hogy megmentse az embert.

Eközben hívõként tudnunk kell, hogy elsõ megbocsátásunk az, hogy Krisztust személyes Urunk és megváltónkként fogadjuk el. A számunkra bevallás, hogy Jézus Krisztus Úr, megszabadít minket a démoni rabszolgaság minden formájától. A Fülöp-szigetek 2: 9 könyve Ezért Isten azért is magasztalta õt, és nevet adott neki, amely minden név fölött van: Philippians 2:10 Jézus nevében minden térd meghajoljon az égbolton, a földön és a föld alatt; Philippians 2:11 És minden nyelvnek be kell vallania, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsõségére. Jézus neve mindent megszabadíthat minket, ami megköt minket.

5.Warfare ima

Hadviselés ima nem kellemes típusú ima. Ha ez elkerülhető, akkor egészen biztos vagyok benne, hogy senki sem akarja magát benne találni. A hadviselés imája egy spirituális csata köztetek és a sötétség serege között. Ez a csata valóságos. De ne aggódj, Krisztus máris meghódított.

Az ilyen ima tökéletes példája volt, amikor Pétert a börtönbe dobták, az egyház hevesen imádkozott érte. Az egyház tudta, hogy az ördög, aki az evangélium legnagyobb ellensége, Péter letartóztatásakor dolgozott. Szóval háborút folytattak a hatalom ellen, amely Pétert börtönbe vetette.
Ha nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Meg kell értenünk Jézus hatalmának és vérének hatékonyságát. Nyilvánítsd, hogy az ördög elveszíti hatalmát ön és házad felett Jézus nevében.

6. Ima a gyógyulásért

Az egészség gazdagság. Amikor az ördög súlyos csapást szenved egy keresztény egészségére. Ez betegség, betegség vagy pestis szenvedésével járhat. Ez a tökéletes alkalom a gyógyulás ima elmondására. Ésaiás próféta arról beszélt, hogy Krisztus az, aki viseli a gyengeségeinket és meggyógyítja minden betegségünket. Isaiah 53: 4 53 Bizonyára viseli a bánatunkat, és bánatunkat viseli. Mégis megbecsüljük, hogy megrontották, Isten megverték és szenvedték. Ézsaiás 5: XNUMX De megsebesíttetett bűneinkért, ő sérült a mi bűneinkért: a büntetése békénk volt reá és az ő sebeivel gyógyult.
Ez legyen a himnuszunk, amikor betegséget támadunk meg.

7. Az ördögök kiszedésének imája

Ez az ima inkább megszabadító imádságnak tűnik. De általában arra törekszenek, hogy magát az ördögöt kiengedjék az emberből. A Máté 8–28-34 könyve elmagyarázza, hogy Jézus hogyan küldött démont két férfiból Gergesenes országában. Valójában az embert maga az ördög birtokolhatja. Ez az egyén nagyon erőteljes és erőszakos lehet. Jézus neve azonban hatékony eszköz a démonok kiszorításában.
A ApCsel 9-es könyvben a séma fiai próbálták démonokat kiszedni, ahogy Pál tette. De Síva fiai nem ismerik Jézust, következésképpen a gonosz szellem súlyosan megsebesítette őket. Fontos, hogy megismerjük Jézus embert és szilárdan higgyünk benne, mielőtt az ő nevében démonokat ki tudunk dobni.

8. Rendeld el és nyilvánítsd meg az imákat

A Biblia azt mondja, hogy azok, akik ismerik Istenüket, erõsek lesznek, és kihasználják majd őket, Dániel 11:32. Ezek a hatalom és a parancs ima. Néhány releváns ember, aki ezt az imát folytatta, Illés próféta és Joshua volt. Illés, miközben a Baál prófétáinak előtt elrendelte, hogy a tűznek le kell jönnie az égből, és el kell fogyasztania Baál prófétáit, 1 Királyok 1:12. És Illés is beállt Ahabból, és kijelentette, hogy eső nem lesz. És az eget három évre és hat hónapra bezárták.

A rendelet és a bejelentés imája bizonyítja Isten gyermekeként való legitimitását. A hallgató, aki úgy dönt, hogy nem fogok kudarcot vallni, akkor is átmegyek, ha az oktató úgy dönt, hogy mindenki kudarcot vall.
De az ember valószínűleg nem képes erre, ha nem is ismeri az Istent, akit szolgálsz.

9. A megállapodás ima

Szent Máté 18:19 Ismét mondom nektek: Ha közületek ketten egyetértenek a földön úgy, hogy érintnek valamit, amit kérnek, akkor ezt megteszik az Atyámnak, a mennyben.

Érdemes lehet egy imát mondani, de a hitedet még nem erősítették meg. Nincs ártatlanság az imádkozás iránti erős emberekkel való kézfogás.
Isten tiszteletben tartja a cél egységét, ezért írja a szentírás, hogy az egyik ezerre repül, a másik pedig tízezerre repül. Van egység az egységben.

10. MIDNIGHT INGYENES

Zsoltárok 63: 1 Istenem, te vagy az én Istenem; Korai fogok téged keresni: lelkem szomjasan szomjazik, húsom vágyakozik téged egy száraz és szomjas földre, ahol nincs víz.

Dávid király megértette a bonyolultságokat, amelyek a nap korai óráiban hívják Isten felhívását.
Az éjfél ima nagyon fontos egy keresztény életében. A legjobb idő a dolgok elkészítéséhez éjfélkor, amikor a föld alpesi. A nap folyamán megnyilvánuló gonosz dolgok sokai éjfélkor fejeződtek be.
A Biblia azt mondja, hogy amikor egy ember aludt az ellenségről, jött, vetett cukorot búza közé és elment, Matthew 13:25.

11. reggel ima

Ez általában az az imádság, amelyet egy ember mond a készítőjének, amikor új nap fényét felébreszti. Ennek formája lehet, hogy megköszönjük Istennek, hogy kiváltságot adott nekünk egy új nap látására.

12. Imádkozzatok a Szentlélekben

De te, szeretett, építsd fel magad a legszentebb hitben, és imádkozz a Szentlélekben. ”Jude 1:20.

A Szentlélekben való imádkozás elengedhetetlen része keresztény életünknek. Minden hívõnek imádkoznia kell a Szentlélekben. Segít felépíteni és irányítani minket az ima helyett.
Azok az emberek, akik inkább az imádság helyett tartózkodnak, megtanultak annak a szokásának, hogy megengedik a Szent szellemnek, hogy rajtuk keresztül beszéljen az ima helyett. Kíváncsi lehet, vajon minden hívõ számára a Szentlélekben való beszéd vagy imádkozás történik-e. Igen! Az Apostolok cselekedetei 2:17 könyve És az elmúlt napokban, mondja Isten: Minden testre kiömlöm a lelkemből; és a fiaid és a leányaid prófétálnak, és fiatalemberitek látásokat látnak, és öreged az álmait álmodják.. A szellem ajándéka áldás minden embernek és nőnek, akik elfogadták Krisztust személyes uraikként és megmentõikként.

13. A bűnösök imája

Ezeket az imákat mondják azok, akiknek megtört és elgondolkodott a szíve. Akik elismerték bűneiket Isten előtt. Dávid király tökéletes példája volt ennek az imának. Miután lefeküdt Uriah feleségével és megölte a csatatéren. Dávid megkeseredettnek érezte magát szellemében, majd Istenhez ment, hogy megbocsátást kérjen.

Az 51. zsoltár tökéletes szentírás a bűnös imádságához. Isten nem örült az égőáldozatoknak, Isten áldozatai összetört lélek és elgondolkodtató szív. Ahhoz az emberhez kell, akinek a szíve megtört a daci cselekedettel, hogy elkötelezte magát, hogy elmondja ezt az imát.

14. Személyes könyörgés ima

Ezeket a személyes imákat mondjuk Istennek a saját életünkért. A személyes könyörgés az az imádság, amikor ünnepélyes szívvel mondjuk el Istennek a problémáinkat.
Miután Absolon megragadta a trónt Dávid királytól. Davidnek menedékjogot kellett fektetnie egy másik országban. Abszalom király Aithophel nevû tanácsadó tanácsát alkalmazta. 2 Sámuel 15:31, Dávid imádkozott: „Uram, fordítsd ostobasággá Ahithophel tanácsát. Ez egy példa a személyes könyörgő imádságra.

Ugyancsak Jabez élete az 1. Krónikák 4:10-ben És Jabezs felhívta Izráel Istent, mondván: Ó, hogy valóban megáldsz engem, és kibővíted a partomat, hogy a kezed velem legyen, és hogy gonoszul tarts meg engem, hogy ne bántsa engem! És Isten megadta neki azt, amit kért. Ez tökéletes példa a személyes könyörgésre.

15. A hit ima

Zsidók 11: 1 Most a hit a remélt dolgok lényege, a nem látott dolgok bizonyítéka.

A hit ima mindig gyors választ kap Istentől.
Isten azt akarja, hogy hívõként tûnjünk ki hitünket, még akkor is, ha egy bizonyos dologra várunk rá. Hangsúlyozva a Jakab 5:15-et És a hit ima megmenti a betegeket, és az Úr felemeli õt; és ha bűnt követett el, megbocsátanak neki. Ez magyarázza a hit imádságában rejlő erőt. A Biblia szerint a gyengék mondják, hogy erős vagyok. A hit imája valójában arról szól, hogy abból éljünk, amit a szó mond, és abból éljünk, amit a Szentírás mond.

16. Ima a közösségért

Mielőtt odaadnák a szentáldozatot, fontos, hogy imádkozzatok Istennek. Az áldozat olyan cselekedetes cselekedet, amelyet Istennek kell megtennünk Jézus Krisztus által. Néhány órával a letartóztatásától az ő közösségét adott tanítványainak, amely vérét és testét jelenti.

Ugyanebben az értelemben megparancsolta, hogy mindig tegyük ezt az emlékezetére. Az ima felajánlásánál fel kell ismernünk azt a tényt, hogy nem vagyunk méltók, de kegyelem által jogosultak vagyunk.

17. Serenity ima

Sokszor olyan helyzetekkel nézünk szembe, amelyeket nem tudunk megváltoztatni. Mert attól tartunk, hogy békénk torzulhat, ha egy ilyen dolgot elteszünk. A derűs ima a nyugalom és a nyugalom ima.
Nagy kegyelem olyan dolgokat elfogadni, amelyeken nem tudunk változtatni. Ahhoz, hogy most azonosítsuk azt a helyzetet, amelyen nem tudunk változtatni, nagyobb kegyelemre van szükség. Tudatosan vagy öntudatlanul mindannyian derűs imát mondunk. Még a legerőszakosabb ember is ápolja és imádja a nyugalmat, amikor meglátja.

18. Ima a gyülekezetért

A templom a szellemiség folyosója. Sok hívő úgy véli, hogy az egyháznak kell imákat imádkoznia az emberekért, anélkül, hogy az emberek viszonozzák a gesztust. Amit sokan nem értenek, hogy az emberek az egyházak és az egyház az emberek.

Más szavakkal: az egyház iránti ima az imádság a mi magunkért. A Biblia szerint ezen a sziklán építem a templomomat, és a pokol kapuja nem fog uralkodni. Krisztus tudása, hogy Péter lesz az oszlop, amely a templomot fogja vezetni, időbe telt, hogy imádkozzon Péterért, hogy az ellenség ne nyerje lelkét. Mi is hívõként tartozunk az egyház gondoskodási kötelezettségének. Amit meg tudjuk mutatni imáinkkal.

19. Ima a nemzetért

A Biblia azt mondja, hogy Jeruzsálem érdekében imádkoznunk kellene, azok, akik szeretik azt, boldogulni fognak. Zsoltárok 122: 6 Imádkozz a Jeruzsálem békéért: boldogulni fognak azok, akik szeretnek téged. Nemzetünk a saját Jeruzsálem. Ha béke van az országban, az emberek virágzik. Az emberek képesek lesznek kényelmesen szolgálni Istent, ha a béke uralkodik.

A nemzetért folyó ima a békéért, a stabilitásért, a gazdasági bőségért és a kormány zökkenőmentes átmenetéért folyhat.

20. Ima a családért

Keresztényekként őrzőként viselhetjük családunkat. Akár újonnan házasok vagyunk, akár szüleink gondozásában vagyunk. Fontos, hogy családunkat Isten kezébe tegyük.

Hogy ez a Mózes nem hajlandó elmenni Izrael gyermekeivel, kivéve ha Isten jelenléte velük jár. Exodus 33:15 És monda néki: Ha a te jelenléted nem megy velem, ne vigyél minket ide. Fontos, hogy Isten jelenlétét arra törekszünk, hogy a családunk ügyeiben legyen.

Miután megismerte az imádság különféle típusait, amelyeket mondhatunk Istennek. Ezért fontos imádkozni. Egy embernek soha nem lesz minden. Mindig lesz valami, amiben imádkozni lehet. Az ilyen típusú imáknak segíteniük kell abban, hogy meghatározzuk azt a területet, amelyre összpontosítanunk kell az ima.

 


Előző cikkImapontok a kettős promócióért
Következő cikkAz álomban szexuális imák
A nevem Ikechukwu Chinedum lelkipásztor, Isten embere vagyok, aki szenvedélyesen lelkesedik Isten költöztetéséért az elmúlt napokban. Hiszem, hogy Isten minden hívőt különös kegyelmi sorrendben felhatalmazott a Szentlélek erejének megnyilvánulására. Úgy gondolom, hogy egyetlen keresztényt sem szabad elnyomni az ördögtől, megvan az az erőnk, hogy imákon és az Igén keresztül uralomban éljünk és járjunk. További információért vagy tanácsadásért lépjen kapcsolatba velem a chinedumadmob@gmail.com címen, vagy csevegjen a WhatsApp And Telegram-on a +2347032533703 telefonszámon. Szeretném meghívni Önt, hogy csatlakozzon a távirati 24 órás imacsoportunkhoz. Kattintson erre a linkre a Now csatlakozásához, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Isten áldjon.

VÁLASZOLJ

Kérjük, írja be a megjegyzést!
Kérjük, adja meg a nevét

Ez az oldal Akismet-et használ a levélszemét csökkentése érdekében. Ismerje meg, hogyan dolgozik a megjegyzésed.