30 imapont az újjáéledésért a Bibliai versekkel

2
10364

2 Chronicles 7:14 Ha az én népem, akit nevemnek hívnak, alázatosan imádkoznak, imádkoznak, és arcomra keresnek, és gonosz útjaik elõl fordulnak; akkor meghallom az égből, megbocsátom a bűnüket, és meggyógyítom a földet.

Az újjáéledésre van szükségünk ma Krisztus testében. Fel kell hívnunk azokat a hívõket, akik Isten-tudatosak és a mennyek tudatosak, és nem csak a materializmus tudatosak. Ma imádságot fogunk folytatni a bibliai versekkel való ébredésről. Amint ezt az imát az ébredés felé irányítja, a tűz Isten beteljesedése újból újból felidéz, az ön belsejében lévõ Isten buzgalma újra életre kel, és Jézus nevében növekedni fog az Isten iránti szenvedélye. Összeállítottam néhány újjáélesztő bibliai verset is, amelyek megnyitják a szemünket Isten szavához, amely újból megújítja Szellemeinket. Amikor imádkozol az imádságra az ébredés után, látom, hogy Isten Jézus nevében újból felkeres téged.

Miért az újjáélesztési imapontok?

Minden kereszténynek személyes megújulásra van szüksége, minden egyháznak újjáéledésre, minden felekezetre, újjáélesztésre van szüksége. Az újjáéledés azt jelenti, hogy újból felidézzétek buzgalmát Isten iránt, ez azt jelenti, hogy ismét forró lehet Isten iránt. És van két újjáélesztő, a szó és az ima, ezért összeállítottuk ezt az imádságot az ébredésről bibliai versekkel. Számos oka van annak, hogy miért van szüksége az egyház újjáéledésére, kettőt vizsgálunk.

KCSAK MINDENNAPI TANASZTALNAK MEGTEKINTÉSE A YOUTUBE-N
IRATKOZZ FEL MOST

1. Bűn. A bűn a mai világban legalizálódik, a paszták utálatlanságai gyorsan válnak a jelen normáivá. A bűn még a templomba ragadt, manapság itt a lelkészekben hihetetlen bűneket követünk el. Ezért van szükségünk újjáéledésre az egyházban, szükségünk van Istenre, hogy még isteni embereket neveljünk fel, olyan embereket, akiket ez a bűnös világ nem fog megrontani. Többre van szükségünk szellem töltött és a szellem által vezérelt hősök, hogy álljanak Krisztusért ebben a végső időben.

2. Az evangélium: Egy másik ok, amiért szükségünk van ébredésre, az, hogy az evangélium tovább terjedjen. Egy olyan generációban élünk, ahol az emberek már nem az evangéliumot hirdetik, ahogy kellene, az emberek most gazdaságosak a Krisztus evangéliumával. A legrosszabb az, hogy néhány ember még perverzi az evangéliumot, és manipulálja és zsarolja az embereket. Újjáéledésre van szükség, az emberekre, akik az autópályákra, a sövényre mennek és arra kényszerítik az embereket, hogy jöjjenek Krisztusra. Emberek, akik Krisztust prédikálnak, nem pedig az egyházat. Azok az emberek, akik nem szégyellik másoknak elbeszélni Jézus Krisztusról. Újjáéledésre van szükségünk.

Újjáélesztési imapontok

1. Apám, köszönöm Jézus nevében megmentésemért

2. Apám, köszönöm a Szentlélek hatalmát.

3. Atyám, Jézus vérével mossa meg az összes bűnemet, és szelleme által erősít meg engem Jézus nevében.

4. Apám, hagyja, hogy a Szentlélek újból kitöltsön.

5. Apám, hadd szakítsam meg az életem minden tömör részét Jézus nevében.

6. Apám, inkubálj nekem a Szentlélek tüzet, Jézus nevében.

7. Életem minden hatalomellenes köteléke, Jézus nevében, törés.

8. Uram, hagyja, hogy minden idegen meneküljön a lelkemtől, és hagyja, hogy a Szentlélek átvegye az irányítást Jézus nevében.
9. Uram, katapult lelki életemet a hegy tetejére.

10. Atya, hagyja nyitva az eget és hagyja, hogy Isten dicsõsége rám bújjon, Jézus nevében.

11. Elrendelem az elnyomók ​​örömét, hogy életem bánatmá válik Jézus nevében.

12. Minden Jézus nevében elpusztul minden ellenem vezetett erõ.

13. Uram, nyisd ki a szemem és a fülemet, hogy csodálatos dolgokat kapjak tőled.

14. Uram, adj nekem győzelmet a kísértés és a sátáni eszköz felett.

15. Uram, gyújtsuk le lelki életemet, hogy abbahagyjam a veszteséges vizeken folytatott halászatot.

16. Uram, engedd szabadon a te nyelvedet az életemre, és égesd el a bennem levő minden szellemi mocskot.

17. Apám, éhezjen és igazságszomjúzzon Jézus nevében.

18. Uram, segíts nekem abban, hogy készen álljak a munkád elvégzésére anélkül, hogy mások elismerését várnák.

19. Uram, adj nekem győzelmet más emberek gyengeségeinek és bűneinek hangsúlyozása közben, miközben figyelmen kívül hagyom a sajátomat.

20. Uram, adj nekem mélységet és gyökeret a hitemben.

21. Édes Szent Lélek, soha ne engedje, hogy Jézus nevében zárjak ki téged

22. Édes Szentlélek, soha ne engedje meg, hogy megpróbáljam korlátozni téged Jézus nevében való képességemre

23. Kedves Szentlélek, szabadon dolgozz bennem és bennem Jézus nevében

24. Kedves Szentlélek, tisztítsa meg életem csatornáit Jézus nevében

25. Hagyja, Uram, tegye meg akaratomat, Jézus nevében.

26. Hagyja, hogy a Szentlélek lángja felfújjon a szívem oltárán, Jézus nevében.

27. Szentlélek, hagyja, hogy hatalmad úgy áramoljon, mint vér az ereimbe.

28. Kedves Szent Szellem, rendelje meg az én szellememet, és alakítsa az életemet az akarata szerint Jézus nevében

29. Isten édes szelleme, égje meg tüzet mindazt, ami nem szent az életemben Jézus nevében

30. Kedves Ho! Y Szellem, hagyja, hogy a tűz energiát generálja az életemben Jézus nevében.

20 Biblia vers az ébredésről

1. 2 A krónikák 20:15

És monda: Hallgassatok meg, egész Júda és Jeruzsálem lakói, és te Josafát király: Ezt mondja néktek az Úr: Ne féljetek és ne ijedjetek meg e nagy sokaság miatt; mert a csata nem a tiéd, hanem Istené.

2. Zsoltárok 18: 35

Te is megadtál nekem a megváltás pajzsát; jobb kezed engem megtartott, és szelídsége nagyszerűvé tett.

3. 1 Korinthus 15:57

De hála az Istennek, ami a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.

4. 2 Korinthus 2:14

Most hála Istennek, mely mindig hoz minket győzedelmeskedni Krisztusban, és minden helyén megmutatja az ő tudásának élvezetét.

5. Zsoltár 20: 7-8
Mások bízik a szekérben, mások a lovakban; de emlékezni fogunk az Úr, a mi Istenünk nevére. Lehozták és leestek; de mi felkelünk és egyenesen állunk.

6. Zsoltár 44: 3-7
Mert nem a saját földükkel birtokolták a saját kardjukat, és a saját karja sem megmentette őket; hanem a jobb kezed és a karod, és a te arcodat világossága, mert nekik kedveled volt. Te vagy a királyom, Istenem: parancsolj szabadon Jákóbnak. Téged keresztül toljuk le ellenségeinket: a te neveddel fogjuk őket elrettenni, hogy felkeljenek velünk szemben.
7. Zsoltár 60: 11-12
Segítsen nekünk a bajból: hiábavaló az ember segítése. Istenen keresztül bátor módon cselekszünk: mert ő az, aki megfékezi ellenségeinket.

8. Zsoltárok 146: 3

Ne hagyja, hogy bízzon a hercegekben vagy az ember fiában, akiben nincs segítség.

9. Példabeszédek 21:31

A ló felkészült a harc napjára; de a biztonság az Úr.

10. Zsoltárok 118: 15

Az örvendezés és az üdvösség hangja az igazak sátorában van: az Úr jobb keze bátor módon cselekszik.

11..Exodus 15: 1

Azután énekelék Mózesnek és Izráel fiainak ezt az éneket az Úrnak, és így szólt: Énekelnék az Úrnak, mert õ dicsõségesen diadalmaskodott: a lót és a lovasát a tengerbe dobta.

12. Zsoltárok 21: 1

{A fő zenésznek, Dávid zsoltára.} A király örül az erődben, Uram; és a te üdvösségedben mennyire örülhet!

13. Jelenések 19: 1-2
És e dolgok után sok ember nagy hangját hallottam a mennyben, mondván: Alleluia; Üdvösség és dicsőség, és megtiszteltetés, és hatalom az Úrnak, a mi Istenünknek: Mert igaz és igaz ítéletei vannak; mert megítélte a nagy kurvát, aki paráznaságával megrontotta a földet és bosszút állította szolgáinak vérét. a kezét.

14. 1 A krónikák 22:13

Akkor sikeres lesz, ha arra törekszik, hogy teljesítse azokat a törvényeket és ítéleteket, amelyekkel az Úr Mózesnek utasította Izráelt: légy erõs és bátor; ne félj, és ne szégyentelj.

15. Exodus 23: 20-23
Íme, elküldök egy angyalt előtted, hogy útban tartsd, és vigyelek arra a helyre, amelyet én előkészítettem. Óvakodj tőle és tartsa be a hangját, ne provokálja őt; Mert nem bocsánatot kéri a vétkeidről; mert az én nevem benne van. De ha valóban engedelmeskedik az õ hangjának, és mindent megtesz, amit mondok; akkor ellensége leszek ellenségeidnek, és ellenfeled lesz az ellenfeleknek.

16. Zsoltárok 112: 8

Szívének megállt, nem kell félnie, amíg meg nem látja vágyait ellenségeire.

17. Példabeszédek 2:7

Megalapozott bölcsességet fektet az igazak számára: csatló azoknak, akik egyenesen járnak.

18. Számok 14: 41-43
És monda Mózes: Miért túlléptetek az Úr parancsolatait? de nem virágzik. Ne menj fel, mert az Úr nincs köztetek; hogy ne verjék ellenségeidet. Mert az Amalekiták és a Kanaániták ott vannak elõtted, és karddal esnek el; mivelhogy elfordulsz az Úrtól, az Úr nem lesz veled.

19. Mózes 28:15

De ha nem hallgat az Úr, a te Istened szavára, figyelmeztesse az õ összes parancsolatait és parancsolatait, a melyeket ma parancsolok neked; hogy ezek az átkok rajtad múlik és felülmúlnak:

20. 2 A krónikák 24:20

Az Isten lelke pedig Zakariás, a Jóijada pap fia fölé állt, a ki a nép fölé állt, és monda nékik: Így szól Isten: Miért vétkezik az Úr parancsolatainak, hogy nem tudsz jólétet elérni? mert elhagytátok az Urat, ő is elhagyott téged.

 


2 MEGJEGYZÉSEK

  1. Rendkívül megérintett az a mód, ahogyan szolgálatait végzi
    Isten továbbra is használja az u-t, hogy mélyen inspiráljon minket, hogy életünket lelkileg újra felidézzük, hogy végül örökké élvezhessük

VÁLASZOLJ

Kérjük, írja be a megjegyzést!
Kérjük, adja meg a nevét

Ez az oldal Akismet-et használ a levélszemét csökkentése érdekében. Ismerje meg, hogyan dolgozik a megjegyzésed.