30 imapont a győzelemért a Biblia verseivel

1
9256

1 Corinthians 15:57 De hála legyen Istennek, aki a mi Urunk Jézus Krisztus által átadta a győzelmet.

Minden keresztényt győzelmes életre hívják. Krisztus úgy rendelt minket, hogy győztesekként és nem áldozatokként éljünk az életben. Azon a napon, amikor újjászülettél, Isten győztes gyermekévé vált, Isten élete belépett. Most ezt hallja, semmi sem akadályozhatja meg Isten gyermekét, semmi sem képes legyőzni téged ebben az életben és azon túl. Ma bibliai versekkel összeállítottam a győzelemre vonatkozó imapontokat. Ez az imádság feljogosítja Önt az ellentétek legyőzésére és az ön viseleteire győzelem erővel Jézus nevében. A Biblia versei viszont kinyitják a szemét, hogy ki vagy Jézus Krisztusban hit ahogy ma nyerted a győzelmét.

Hívőkként győzelmesek vagyunk, többek vagyunk, mint hódítók, semmilyen ember vagy körülmény nem uralhat minket. Jézus meghódította az ördögöt és győzelmet adott nekünk Krisztusban. Ezek a bibliai versekkel történő győzelemre vonatkozó imádságok megnyitják a szemünket, hogy megnézhessük Jézus Krisztus kész munkáit. Isten Krisztuson keresztül hatalmat adott nekünk a kígyókra és a skorpiókra való futáshoz, hogy hatalommal rendelkezzünk minden ismert és ismeretlen ördög felett. Nem kell vereség az ördög, Jézus már legyőzte az ördögöt értünk, és megadta nekünk a győzelmet. Ezért hívõként teljes hittel kell lennie, ne hagyja, hogy az ördög elkísérjen téged, Jézus nevével rendelkezik felhatalmazással, ezért használja ezt az ima megváltoztatásához. Arra bátorítlak benneteket, hogy szenvedélyesen imádkozzanak imáival hittel, ez a győzelemre vonatkozó imádságpont és a bibliai vers garantálja tartós győzelmét Jézus nevében.

KCSAK MINDENNAPI TANASZTALNAK MEGTEKINTÉSE A YOUTUBE-N
IRATKOZZ FEL MOST

Győzelem ima pontok

1. Apám, elhatározom, hogy minden ellenségem saját csapdájába esik, Jézus nevében.

2. Ó Uram, fordítsd meg a győzelemre tett erőm Jézus nevében.

3. Uram, nem hajlandóak elengedni téged, hacsak nem Jézus nevében áldsz engem

4. Apám, kijelentem, hogy minden gonosz felkészülés az életemmel szemben csalódott lesz Jézus nevében.

5. Uram, hadd szaporodjanak örömöm, békém és áldásom Jézus nevében.

6. Jézus vére, tegye le az életem a kudarcoktól az áttörések szélén, Jézus nevében.

7. Megtagadom, hogy minden rossz területen betakarítsam az életem minden területén, Jézus nevében.

8. Legyen az én isteni kedvelem az élet minden áldásában, Jézus nevében.

9. Megszakítom és elutasítom minden örökölt szegénységet, Jézus nevében.

10. Javítsuk meg életem alapjait, hogy isteni jólét jöjjön létre Jézus nevében.

11. Ó Uram, minden hatalmat megkötök, aki Jézus nevében próbál engem lehozni

12. Apám adjon nekem isteni taktikákat és stratégiákat, hogy továbbra is legyőzzem és legyőzzem az ellenséget Jézus nevében.

13. Megkötelezem és megbénítom az erõszakos embert, akit engem szégyentelnek, Jézus nevében.

14. Legyen túl forró az életem minden ügye, hogy ellenségeim manipulálhassanak Jézus nevében.

15. Ó Uram, adj nekem természetfeletti bölcsességet arra, hogy minden ellenségemet Jézus nevében legyőzzem.

16. Uram, szégyenteljék az ellenfeleimet Jézus nevében.

17. Uram, kijelentem, hogy minden bírósági ügyben gyõztesen fogok kijönni, amikor Jézus nevében az ellenségeimmel szemben van.

18. Becsukom minden negatív ajtót, amelyet az ellenség nyitni akar, hogy Jézus nevében sértse meg engem.

19. Sátáni ügynökök, parancsolom, hogy menjen el Jézus nevében az ügyben való győzelem útjától.

20. Jézus nevében visszavonok minden démoni döntést és elvárást, amely az életemre irányul.

21. Minden gonosz fogás a testemnél, engedje el a fogását Jézus nevében.

22. A null band rendeletről szóló, Jézus nevében velem szembeni nagyon démoni ítélet semmis.

23. Jézus vérével szétszerelem minden gonosz fegyvert, amelyet velem támadnak, Jézus nevében.

24. Megtámadok és szégyentelem minden sátáni prófétát, aki Jézus nevében tűzzel bérelt fel én.

25. Minden gonosz szponzort, aki támogatja az ellenségemet, most kell megsemmisíteni! Jézus nevében.

26. Hajtsa a sátáni elnyomók ​​lábait Jézus nevében.

27. A Szentlélek tűz, elpusztít az életem minden kifogását, Jézus nevében.

28. Visszautasítom minden olyan gonosz mintát és címkét, amelyet Jézus nevében az életemre helyeztek.
29. A lázadás és a zavart keresztelje meg ellenségeim táborát Jézus nevében.

30. Apám, minden sátáni műsorszóró állomást bezártam, Jézus nevében.
Apám, köszönöm a győzelemért Jézus Krisztusban.

22 bibliai vers a győzelemről

1. Mózes 20: 1-4
Amikor elmennél harcolni ellenségeid ellen, és lókat, szekereket és más népeket látsz, ne félj tőlük, mert az Úr, a te Istened veled van, és kihozt téged Egyiptom földéből. És amikor közeledik a csatahoz, a pap közeledik és beszél a néppel, és azt mondja nekik: Halld, Izrael, közeledjetek erre a napra az ellenségeidek elleni harcra: ne a szívetek legyen; halványulj, ne félj, és ne remegjetek, sem félelmük miatt ne légy; olvass tovább.

2. 2 A krónikák 20:15

És monda: Hallgassatok meg, egész Júda és Jeruzsálem lakói, és te Josafát király: Ezt mondja néktek az Úr: Ne féljetek és ne ijedjetek meg e nagy sokaság miatt; mert a csata nem a tiéd, hanem Istené.

3. Zsoltárok 18: 35

Te is megadtál nekem a megváltás pajzsát; jobb kezed engem megtartott, és szelídsége nagyszerűvé tett.

4. 1 Korinthus 15:57

De hála az Istennek, ami a diadalmat adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.
4. 2 Korinthus 2:14

Most hála Istennek, mely mindig hoz minket győzedelmeskedni Krisztusban, és minden helyén megmutatja az ő tudásának élvezetét.

6. Zsoltár 20: 7-8
Mások bízik a szekérben, mások a lovakban; de emlékezni fogunk az Úr, a mi Istenünk nevére. Lehozták és leestek; de mi felkelünk és egyenesen állunk.

7. 1 Sámuel 17: 45-47
Akkor monda Dávid a Filiszteusnak: Karddal, dárdával és pajzssal jössz hozzám, de én a Seregek Ura, Izráel seregeinek Istene nevében jövök hozzád, akinek van dacolt. Ezen a napon az Úr az enyém kezébe ad téged; és megverlek téged, és fejedet elveszem tőled; és a filiszteusok seregének tetemeit ma a levegő madarainak és a föld vadállatainak adom; hogy az egész föld tudja, hogy van Isten Izraelben. És mind ez a gyülekezet meg fogja tudni, hogy az Úr nem ment karddal és dárdával; mert a csata az Úré, és kezünkbe ad titeket.

8. Zsoltár 44: 3-7
Mert nem a saját földükkel birtokolták a saját kardjukat, és a saját karja sem megmentette őket; hanem a jobb kezed és a karod, és a te arcodat világossága, mert nekik kedveled volt. Te vagy a királyom, Istenem: parancsolj szabadon Jákóbnak. Téged keresztül toljuk le ellenségeinket: a te neveddel fogjuk őket elrettenni, hogy felkeljenek velünk szemben.

9. Zsoltár 60: 11-12
Segítsen nekünk a bajból: hiábavaló az ember segítése. Istenen keresztül bátor módon cselekszünk: mert ő az, aki megfékezi ellenségeinket.

10. Zsoltárok 146: 3
Ne hagyja, hogy bízzon a hercegekben vagy az ember fiában, akiben nincs segítség.
11. Példabeszédek 21:31

A ló felkészült a harc napjára; de a biztonság az Úr.

12. Zsoltárok 118: 15

Az örvendezés és az üdvösség hangja az igazak sátorában van: az Úr jobb keze bátor módon cselekszik.

13. Róma 8:28

És tudjuk, hogy minden dolog együtt dolgozni a jó nekik, hogy szeretik Istent, hogy azokat, akik a hívott az ő végzése szerint.

14. 2 Korinthus 4: 7-12
De megvan ez a kincs a földi edényekben, hogy az hatalom kiválósága Istenben legyen, és nekünk nekünk. Mindkét oldalon nyugtalanak vagyunk, mégis nincs bajban; zavarban vagyunk, de nem vagyunk kétségbeesve; Üldöződik, de nem hagyják el; dobja le, de nem pusztítja el; olvassa tovább.

15. 2 Korinthus 12: 7-10
És hogy a kinyilatkoztatások bősége révén ne lehessen magasztalni a mérés felett, nekem nekem egy tövis a testben, a Sátán hírnöke nekem büféként szolgáljon, nehogy magam fölé emeljek. Ezért háromszor kértem az Urat, hogy eltávozzon tőlem. És monda nékem: Kegyelmem elegendõ neked; mert az erõm gyengeségben tökéletes lett. Ezért nagyon örülök, hogy inkább a gyengeségeimben dicsőítek, hogy Krisztus hatalma rám pihenhessen.

16. Ézsaiás 44: 28-45
Ez azt mondja Cyrus: Ő az én pásztorom, és minden örömömre szolgál, még mondván:
Jeruzsálem, meg kell építeni; és a templomhoz: Megteszik a te alapjaidat. Így mondja az Úr kenetnek, Kyrusnak, akinek a jobb kezét megtartottam, hogy népek legyőzzék előtte; és megszabadítom a királyok ágyékát, hogy előtte kinyissa a két szárnyas kaput; és a kapukat nem szabad bezárni; Megyek előtted, és egyenesekké teszem a görbe helyeket: darabokra darabolom a sárgaréz kapuit, és bevágom a vasrúdokat napraforgóba: olvassa tovább.

17. Ézsaiás 41:25

18. Felemeltem egyet északról, és ő eljön: a nap felkelése után felhívja az én nevemet; és hercegekkel jön, mint halandók, és ahogy a fazekas agyagot kezeli.

19. Ézsaiás 45:13

Felemeltem õt igazságban, és minden útját irányítom: megépíti a városomat, és elbocsátja foglyaimat árért és jutalomért - mondja a Seregek Ura.

20. Ezékiel 33: 27-29
Mondd így nekik: Ezt mondja az Úr Isten; Ahogy élek, minden bizonnyal karddal esnek a hulladékokba, és azt, aki a szabadban van, adom az állatoknak, akiket fel kell szabadítani, és azok, akik erődökben és barlangokban vannak, meghalnak az dögvész. Mert én a legszárazabb földet fogom elrabolni, és ereje pompája megszűnik; Izráel hegyei pedig pusztulnak, és senki sem mehet át. Akkor meg fogják tudni, hogy én vagyok az Úr, mikor elhagytam a földet a legszenvesebben az általuk elkövetett minden utálat miatt.

21. ApCsel 2:36

Ezért biztosan tudjuk Izráel minden háza, hogy Isten ugyanazt a Jézust teremtette, akit ti feszítettek, mind az Úr, mind a Krisztus.

22. ApCsel 3: 17-18
És most, testvérek, tudom, hogy tudatlanságból tettétek, ahogy a ti uralkodóitok is. De azokat a dolgokat, amelyeket korábban Isten minden prófétájának szájával megmondott, hogy Krisztus szenvedjen, teljesítette.

 

 


1 COMMENT

  1. Köszönöm szépen, uram, ezek az imák valóban életet megváltoztató eszközök az életemben

VÁLASZOLJ

Kérjük, írja be a megjegyzést!
Kérjük, adja meg a nevét

Ez az oldal Akismet-et használ a levélszemét csökkentése érdekében. Ismerje meg, hogyan dolgozik a megjegyzésed.