50 Bátorító Biblia versek

2
37334
Bátorító bibliai versek

Zsoltár 119:105:

A te beszéded lámpa a lábaimnak, és fény az én úton.

A mai szó a bátorítás forrása. Ma a bátorító bibliai verseket tanulmányozzuk. Ezek bibliai versek felemeli a hangulatunkat az élet utazásán keresztül. A tudáshoz elengedhetetlen, hogy megszabaduljon az életből, és Isten szavát jelenti minden tudás forrása. Van valami visszatartó kihívása az életedben? Úgy érzi, hogy feladja vagy megadja? Gondolod, hogy minden remény eltűnt, és nem tud tovább fejlődni az életben? Ha e kérdések bármelyikére igennel válaszolsz, örülj, mert ezek a bátorító bibliai versek visszahozják az életet az ön szellemébe, emelik reméli, és nyitja meg a szemét a kihívások megoldására.


Ikechukwu lelkész új könyve. 
Már elérhető az Amazonon

Isten szava lámpás lábunkat, irányít minket, vezet és irányít minket. Felemeli a hangulatunkat, és megmutatja nekünk a kiutat minden nehézségünkből, amelyet magunknak találunk. Ezeknek a biztató bibliai verseknek az a célja, hogy segítsenek navigálni a próbaidőszakon az Isten szaván keresztül. Minden, amire szükséged lesz az életben, megtalálható az Isten szavában. A Biblia a sokoldalú bölcsesség könyv, amely megoldást kínál minden ismert és ismeretlen problémára. Azért imádkozom azért, hogy miként tanulmányozod ezeket a bátorító bibliai verseket ma, nyitja meg Isten a szemét, hogy megnézze, mit mond Jézus nevében.

5 ok, miért kell ösztönző Biblia verseket

1). Növekszik a kegyelemben: ApCsel 20:32 azt mondja nekünk, hogy Isten szava képes felépíteni minket. Minél tovább tanulmányozzuk a szót, annál erősebbek leszünk lelkileg.

2). Belső erő: Dávid a Bibliában szereplő számos zsoltáron keresztül ösztönözte magát az Úrban. Látjuk, hogy a 27. Zsoltárban, a 103. Zsoltárban és egy sor más zsoltárban. A bátorítás belső erőhez vezet. Isten szava az egyetlen valódi belső forrás.

3). A hit növelése érdekében: Isten szava a hitfokozó, amikor ezt a biztató bibliai verseket tanulmányozza, ez felépíti a hitedet, és Isten gyermekeként tovább folytatja. Isten szava az üzemanyag, amely felépíti a hitedet.

4). mert Lelki növekedés: 1 Péter 2: 2 azt mondja nekünk, hogy vágyunk az Isten szavának őszinte tejére, hogy ott üdvösségként növekedjünk. Isten szava a lelki ételünk, minél többet tanulmányozunk, annál növekszünk lelkileg. Szellemileg robusztus hívőnek kell átjutnia az élet kihívásaival.

5). mert Friss tűz: Isten szava olyan, mint a tűz a szellemünkhöz. Ezek a biztató bibliai versek felgyújtják a lelked. Amikor lelki embere megtelik a szóval, megállíthatatlanná válsz.

A BIBLUSVÁLTOZÁSOK Bátorítása

1). 2 Timóteus 1: 7:
Mert Isten nem adott nekünk a félelemnek lelkét; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.

2). Fülöp-szigetek 4:13:
Mindenre van erőm a Krisztusban megerõsít engem.

3). Efézus 6: 10:
Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében.

4). Efézus 3: 16:
Hogy adja meg néktek, gazdagsága szerint az ő dicsőségét, meg kell erősíteni, Ő Lelke által a belső emberben;

5). 2Korinthus 12:9:
És monda nékem: Kegyelmem elegendõ számodra, mert erõm gyengeségben tökéletesedik. A legszívesebben ezért inkább a gyengeségeimmel dicsekednék, hogy Krisztus hatalma rajtam nyugodjon. 12:10 Ezért örülök a gyengeségeknek, a szemrehányásoknak, a szükségszerűségeknek, az üldöztetéseknek, a szorongásoknak Krisztusért: mert ha gyenge vagyok, akkor erős vagyok.

6). 2Korinthus 4:16:
Miért nem halunk el; de bár a külsõ emberünk elpusztul, a belsõ ember napról napra megújul.

7). ApCsel 1: 8:
De kapjátok hatalmat, aztán a Szentlélek eljövök rajtatok; és ti tanúi lesznek nékem mind Jeruzsálemben, mind az egész Júdeában, és Samariában és a föld végső részén.
8). Márk 12:30:
És imádni fogod az Urat, a te Istenedet, teljes szívből, teljes lelkedből, minden elmédből és teljes erődből: ez az első parancsolat.

9). Máté 19:26:
Jézus azonban látta őket, és monda nékik: Embereknél ez lehetetlen; de Istennel minden lehetséges.

10). Máté 6:34:
Tehát ne gondolj a holnapra: mert a holnap önmagára gondolkodik. A nap elegendő a gonosz.

11). Habakuk 3: 19:
Az Úr Isten az én erősségem, és olyan lesz, mint a lábaim, és a magaslatomon járni fog. A főénekesnek a húros hangszereken.

12). Ézsaiás 40: 28:
Nem tudtad? Nem hallottad-e, hogy az örökkévaló Isten, az Úr, a föld végének Teremtője, nem esik el, és nem is fáradt? nincs megértése a megértésén. 40:29 Hatalmat ad a gyengeségnek; és azoknak, akiknek nincs hatalma, növeli az erőt. 40:30 Még a fiatalok is elájulnak és fáradtak, és a fiatal férfiak teljesen leesnek: 40:31 Azok pedig, akik az Úrra várnak, megújítják az erõsségüket; szárnyakkal kell felszerelni, mint sas; futnak, és nem fáradtak; és járni fognak, és nem elájulnak.

13). Ézsaiás 12: 2:
Íme, Isten az én üdvösségem; Bízom és nem félek: Mert az Úr JEHOVAH az én erõm és az én énekem; ő is megmentésem lett.

14). Zsoltárok 138: 3:
Azon a napon, amikor sírtam, válaszoltál nekem, és lelkemben erõvel erõsítetted meg engem.

15). Zsoltárok 119: 28:
Lelkem nehezen olvad: erősíts meg engem a te beszéded szerint.

16). Zsoltárok 71:16:
Megyek az Úr Isten erejében: megemlítem a te igazságod, még csak te is.

17). Zsoltárok 46: 1:
Isten menedékünk és erőnk, nagyon jelenlegi segítség a bajban. 46: 2 Ezért nem fogunk félni, annak ellenére, hogy a föld eltávolodik és a hegyek a tenger közepébe kerülnek; 46: 3 Bár a vizek ordítanak és zavartak, bár a hegyek megrendülnek a duzzadással. Selah.

18). Zsoltárok 37: 39:
De az igazak üdvössége az Úrtól származik: õ az õ erõjük a baj idején.

19). Zsoltárok 27: 1:
Az Úr az én fényem és üdvösségem; kitől féljek? az Úr az életem erőssége; kitől félek?

20). Zsoltárok 18: 1:
Szeretlek téged, Uram, erőm. 18: 2 Az Úr az én sziklam, erőd és az én megszabadítóm; Istenem, erőm, akibe bízok; a csatom, az üdvösség kürtje és a magas toronyom.

21). Zsoltárok 8: 2:
A csecsemők és a szopók szájából erőt rendelted el ellenségei miatt, hogy még mindig lehessen az ellenség és a bosszúálló.

22.) Nehemiah 8:10:
Aztán monda nékik: Menjetek el, fogyasztjátok el a zsírt és igyátok az édességet, és küldjetek nekik részeket, akiknek semmi sem készül: mert a mai nap szent a mi Urunknak; mert az Úr öröme a te erőd.

23). Zephaniah 3: 17:
Az Úr, a te Istened közötted hatalmas; megmenti, örömmel örül téged; szeretetében pihen, énekkel örül téged.

24). 1 Krónikák 29:12:
Mind a gazdagság, mind a becsület jön benned, és uralkodj minden felett; és a te kezedben van hatalom és hatalom; és a te kezedben nagyszerű lenni és erőt adni mindenkinek.

25). Exodus 15: 2:
Az Úr az én erõm és énekem, és õ lett az én üdvösségem: õ az én Istenem, és lakást fogok neki készíteni; apám Istene, és felmagasztalom.

26). Józsué 1: 9:
Nem parancsoltam neked? Légy erős és bátor; ne félj, és ne félj is; mert az Úr, a te Istened veled van, bármennyire is megy.

27). Panaszok 3:22:
Az Úr kegyelméből fakad, hogy minket nem emésztenek fel, mert az ő könyörületessége nem csalódik meg. 3:23 Minden reggel újak: nagy a hűséged.

28). Példabeszédek 3:5:
Bízzatok az Úrban teljes szíveddel; és ne hajolj a saját megértésedhez. 3: 6 Mindenféle módon ismered el őt, és ő útjait irányítja.

29). Példabeszédek 18:10:
Az Úr neve erős torony: az igazak belefutnak és biztonságban vannak.

30). Zsoltárok 16: 8:
Mindig előttem állítottam az Urat: mivelhogy jobb kezem van, nem fogok mozgatni.

31). Zsoltárok 23: 3:
Helyreállítja lelkemet: az ő nevében vezeti az igazság útjain.

32). Zsoltárok 31: 24:
Légy nagy bátorság, és erősíti a szíveteket, mindazok, akik reménykednek az Úrban.

33). Zsoltárok 46: 7:
A Seregek Ura velünk van; Jákób Istene a mi menedékünk. Selah.

34). Zsoltárok 55: 22:
Tegye a teherét az Úrra, és ő fogja megélni téged; soha nem szenved az igazak megmozdulása miatt.

35). Zsoltárok 62: 6:
Csak ő az én sziklam és üdvösségem: ő a védekezésem; Nem mozgatom.

36). Zsoltárok 118: 14:
Az Úr az én erõm és énekem, és megváltásommá vált. 118: 15 Az örvendezés és az üdvösség hangja az igazak sátorában van: az Úr jobb keze bátor módon cselekszik. 118: 16 Az Úr jobb keze felmagasztalva: az Úr jobb keze bátor módon cselekszik.

37). Zsoltárok 119: 114:
Te vagy a rejtekhelyem és a pajzsom: Remélem a te igédben. 119: 115 Távozzon tőlem, gonoszságok, mert megtartom Istenem parancsolatait.

38). Zsoltárok 119: 50:
Ez engem vigasztalja a szenvedésemben: mert a te beszéded felgyorsított engem.

39). Zsoltárok 120: 6:
Lelkem sokáig lakott vele, aki utálja a békét.

40). Ézsaiás 40: 31:
Azok pedig, akik az Úrra várnak, megújítják erőt; szárnyakkal kell felszerelni, mint sas; futnak, és nem fáradtak; és járni fognak, és nem elájulnak.

41). Ézsaiás 41: 10:
Ne félj; Mert veled vagyok: ne légy szégyenkezve; Mert én vagyok a te Istened: megerősítek téged; igen, segítek neked; igen, igazságomat jobb kezemmel foglak fenntartani téged.

42). Ézsaiás 43: 2:
Amikor átmened a vízen, veled leszek; és a folyókon keresztül nem tehetnek túl téged; ha a tűzön sétálsz, nem égetsz meg; a láng sem gyullad fel rajtad.

43). Máté 11:28:
Gyere hozzám, mindazok, akik nehézkesek vagytok, és én pihenni foglak nektek.

44). Márk 10:27:
És nézett rájuk Jézus, mondván: Az embereknél lehetetlen, de Istennél nem; mert Istennel minden lehetséges.

45). János 16:33:
Ezeket mondtam nektek, hogy bennem béke legyen. A világban nyomorúságot fognak gyakorolni; de legyen vidám; Legyőztem a világot.

46). 2Korinthus 1:3:
Áldott legyen Isten, még Urunk Jézus Krisztus atyja, az irgalom atyja és minden vigasztaló Isten; 1: 4 Ki vigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy minden vigasztalásban szenvedõket vigasztalhassuk meg azzal a kényelemmel, amellyel mi magunkat vigasztaljuk Istentõl.

47). 1 Thessalonians 5: 11:
Ezért vigasztalja meg magát együtt, és üdvözítse egymást, akárcsak ti.

48). Fülöp-szigetek 4:19:
De az én Istenem minden szükségletedet gazdagsága szerint, Krisztus Jézus dicsõségében adja meg.

49). 1 Péter 5: 7:
Vigyázzatok rá; mert ő érdekel téged.

50). 31. Mózes 6: XNUMX:
Légy erős és jó bátorság, ne félj és ne félj tőlük; mert az Úr, a te Istened, veled jár; nem fog téged csinálni, és el sem hagy el téged.

 

KCSAK MINDENNAPI TANASZTALNAK MEGTEKINTÉSE A YOUTUBE-N
IRATKOZZ FEL MOST
Előző cikkImapontok a kegyelemért és az irgalomért
Következő cikkReggelt odaadás: EZTELTEN
A nevem Ikechukwu Chinedum lelkipásztor, Isten embere vagyok, aki szenvedélyesen lelkesedik Isten költöztetéséért az elmúlt napokban. Hiszem, hogy Isten minden hívőt különös kegyelmi sorrendben felhatalmazott a Szentlélek erejének megnyilvánulására. Úgy gondolom, hogy egyetlen keresztényt sem szabad elnyomni az ördögtől, megvan az az erőnk, hogy imákon és az Igén keresztül uralomban éljünk és járjunk. További információért vagy tanácsadásért lépjen kapcsolatba velem a chinedumadmob@gmail.com címen, vagy csevegjen a WhatsApp And Telegram-on a +2347032533703 telefonszámon. Szeretném meghívni Önt, hogy csatlakozzon a távirati 24 órás imacsoportunkhoz. Kattintson erre a linkre a Now csatlakozásához, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Isten áldjon.

2 MEGJEGYZÉSEK

 1. Az ima olyan hatalmas! Gondolja át ezeket az imádságról szóló bibliai verseket, és hagyja, hogy Isten ígéretei arra ösztönözzék Önt, hogy imádkozzatok mennyei Atyátokhoz, és ma megosszák vele reményeit és szükségleteit. Jakab 1: 5 Ha valamelyikőtökből hiányzik a bölcsesség, akkor kérje meg Istent, aki bőkezűen ad mindenkinek, hibát nem találva, és megkapja nektek.

 2. Bạn ơi, có một số câu Kinh Thánh bị sai hoàn toàn ở nghĩa tiếng Việt
  Például
  Thi Thiên 120: 6
  Linh hồn con phải ở chung quá lâu
  Với kẻ ghét hòa bình.
  Nếu admin đọc được bình luận của mình vui lòng chỉnh sửa lại!
  Nem akarja

VÁLASZOLJ

Kérjük, írja be a megjegyzést!
Kérjük, adja meg a nevét

Ez az oldal Akismet-et használ a levélszemét csökkentése érdekében. Ismerje meg, hogyan dolgozik a megjegyzésed.