30 ima az útmutatásért a döntéshozatalban

0
4700

Ézsaiás 30: 21:
21 És a füled hall egy szót mögötted, mondván: Ez az az út, járj be benne, amikor jobbra fordulsz, és amikor balra fordulsz.

Maga az élet tele van döntésekkel, tudatosan vagy tudattalanul hozott döntései miatt ott vagy, ahol ma van. Mindaddig, amíg élünk, döntést kell hoznunk az életünkről, pontosan, a döntés elmulasztása már meghozott döntés. Ezért, mivel életünkben döntéseket kell hoznunk, nagyon fontos, hogy imádkozzunk, hogy útmutatást kapjunk a döntéshozatalban. Meg kell keresnünk a útmutatást az Úr. Senki sem ismeri a termék rendeltetését, mint például a gyártója. Csak egy termék gyártója mondhatja el nekünk, hogy melyik terméket kell használni. A gyártó utasításainak figyelmen kívül hagyása életnyi hibát jelent. Minden újonnan gyártott termék egy kézikönyvvel kerül a piacra, és a kézikönyvben a gyártó mindent elmond a világnak, amit tudnia kell a termékről. A kézikönyvben ott található a termék célja. Ha maximalizálnia kell a terméket, el kell olvasnia és követnie kell a kézikönyv utasításait.

Így vagyunk Istennel, Ő a gyártó, a Biblia a kézikönyv és mi vagyunk a termék. Isten szavával beszél hozzánk. Az életünk sorsának maximalizálása az egyetlen mód, ha követjük a gyártó kézikönyvét, amely a Biblia. Tanulnunk kell az Isten szavát, hogy felfedezzük az életcélunkat, és imákat kell imádkoznunk, hogy útmutatást kapjanak a döntéshozatalban, hogy megismerjük az életben meghozandó helyes lépéseket. Isten elkötelezett amellett, hogy gyermekeit irányítsa, de csak azokat fogja irányítani, akik hajlandóak vezérelni. Ne tegyen fontos lépéseket az életében anélkül, hogy egyértelmű utasításokat kapott az Úrtól ima. Sokan szörnyű hibákat követtek el az életben, olyan hibákat, mint például rossz vállalkozás indítása, helytelen út tanulmányozása, rossz országba menés, rossz feleség feleségül vétele stb. A helytelen döntések egész életen át tartó frusztrációt okozhatnak az életében. Ezek az imapontok lehetővé teszik, hogy útmutatást kapjon az Úrtól, amikor fontos lépéseket tesz az életével és sorsával kapcsolatban. Ma azért imádkozom az önért, hogy „amikor útmutatást keres az Úrhoz, soha nem fogsz hibákat találni Jézus nevében”.

30 ima az útmutatásért a döntéshozatalban

1. Apám, köszönöm a Szentlélek kinyilatkoztató erejét.
2. Ó Uram, adj nekem a kinyilatkoztatás és a bölcsesség szellemét Jézus nevében önmagatok megismerésében
3. Ó Uram, tegye egyértelmûvé az arcom elõtt, és vegye el a zavart szellemet az életemben Jézus nevében
4. Ó Uram, mossa meg a szemem vérével, és távolítson el lelki mérleget a szememből Jézus nevében.
5. Ó, Uram, bocsáss meg nekem a múltban tett minden rossz döntésem miatt, és ments meg engem a következményektől Jézus nevében
6. Ó Uram, rendezze a lépéseimet Jézus nevében élõ szavad szerint
7. Uram, ments meg engem Jézus nevében a szellemi lustaság köteléke alól
8. Ó Uram, nyisd ki a szemem, hogy láthassam mindazt, amit Jézus nevében életem kérdéseiben megtenném.
9. Uram, taníts nekem mély és titkos dolgokat Jézus nevében
10. Uram, tárja fel nekem minden olyan titok mögött rejlő titkokat, amelyek Jézus nevében vannak
11. Uram, derítsen fényt mindennel, amit Jézus nevében sötétségben terveztek ellenem
12. Ó Uram, hittel vágyom és megkapom a tudás Jézus nevében való szellemi ajándékát
13. Uram, adj nekem isteni bölcsességet, hogy Jézus nevében éljem az életemet
14. Uram, távolítson el minden fátylat, amely akadályozza meg engem a lelki látásomban, Jézus nevében
15. Uram, hittel kapom a bölcsesség szó szellemi ajándékát Jézus nevében
16. Uram, nyisd meg Jézus nevében a lelki megértésemet
17. Uram, engedj meg természetfeletti megértést Jézus nevében minden kérdésben
18. Ó Uram, a bennem dolgozó végtelen hatalom révén tedd Jézus nevében minden titkos ellenséget az életem körül.
19. Uram, elutasítom a büszkeség szellemét, alárendeltem magam Jézus nevében való isteni vezetésednek
20. Uram, taníts meg nekem tudni, amit érdemes megismerni, és szeretni kell azt, amit érdemes szeretni, és bármiféle ellenvetést tenni, ami nem tetszik a szemének.
21. Uram, tegyél nekem titkos fegyvert Jézus nevében
22. Apám, Jézus nevében teljes mértékben engedelmes vagyok a szent szellem vezetésében Jézus nevében
23. Hagyja, hogy a prófétálás és a kinyilatkoztatás szelleme egész lényemre esjen, Jézus nevében.
24. Szentlélek, mutassa meg nekem mély és titkos dolgokat Jézus nevében az életem és a családomról
25. Minden démont megkötök, amely Jézus nevében manipulálja a szellemi látást és az álmokat.
26. Minden szennyeződést, amely akadályozza az élő Istennel való kapcsolatomat, tisztítsuk meg Jézus vérével, Jézus nevében.
27. Erőt kapok olyan éles szellemi szemmel való működéshez, amelyet nem lehet megtéveszteni, Jézus nevében.
28. Hagyja, hogy a Mindenható Isten dicsősége és hatalma erőteljesen esjen az életemre, Jézus nevében.
29. Kijelentem, hogy kijöttem a sötétségtől, csodálatos fényemben Jézus nevében.
30. Apám, köszönöm, hogy Jézus nevében imádkoztam

Reklámok

VÁLASZOLJ

Kérjük, írja be a megjegyzést!
Kérjük, adja meg a nevét