28 A bűnbocsánat imádsága

0
27362

Róma 5: 8: 8

De Isten bennünk tett szeretetét fejezte ki abban, hogy miközben még bûnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk.

Isten nem vágyakozik arra, hogy gyermekei elpusztuljanak, és a bűn valóban a sors rombolója. Ez az oka annak, hogy összeállítottam a bűnbocsánat az, hogy segítsen a bűnösöknek visszajutni Istenhez. Ez az is, hogy segítsen nekik imádkozni minden addiktív bűn miatt, amely megkínozza őket, és megpróbálja megakadályozni őket az élő Isten szolgálatában.

KCSAK MINDENNAPI TANASZTALNAK MEGTEKINTÉSE A YOUTUBE-N
IRATKOZZ FEL MOST

Mennyei Atyánk irgalmas Isten, olyan Isten, aki hajlandó megbocsátani nekünk minden bűntudatot és bűnt. Ezért küldte fiát, Jézus Krisztust, hogy jöjjön és fizesse meg a végső árat üdvösségünkért. Jézus bűn lett, hogy Isten igazságává váljunk Jézus Krisztusban. I. Korinthusiek 5:21.

Ki jogosult imádkozni?

Minden bűnös képes arra, hogy imádkozzon ezen az imán. Minden hívõ, aki a bûnnel küzd, képes arra, hogy imádkozzon. Fontos, hogy tudod, hogy mivel a keresztény Isten nem bosszant rád a bűneitek miatt, soha nem fogja abbahagyni, hogy szeret téged, ám nem örül annak, hogy meglátja, mi a bűn fizikai, szellemi és érzelmi szempontból. Isten utálja a bűnt, de szeret a bűnt. Arra biztatlak benneteket, hogy imádkozzatok imádkozva, imádkozva, így szabaduljatok meg a bűntől és a bűntudatotól.

28 A bűnbocsánat imádsága

1). Ó, Uram, bocsáss meg nekem ma, és szabadítsd meg a szívemet minden félelemtől és kétségtől, Jézus nevében elkövetett bűneim miatt.

2). Ó, Uram! segítsen nekem megdönteni az életem bűnének hatalmát, mielőtt azt Jézus nevében nyíltan felfedné.

3). Ó Uram, bocsáss meg nekem bármilyen módon, amellyel megtértem a parancsolatomat, amely Jézus nevében vereséghez vezet az életemben.

4). Ó, Uram! Hagyd, hogy irgalmad uralkodjon Jézus nevében az életemben elítélt ítélete felett.

5). Ó, Uram, az alázatban ma fordulok a gonosz útjaimtól, megbocsát, és Jézus nevében gyógyítom földet.

6). Ó, Uram! Mutassa meg feltétel nélküli irgalmasságát, ne engedje, hogy a bűn engem pusztítson Jézus nevében.

7). Ó, Uram, bocsáss meg nekem minden gonosz cselekedetért, melyeket a kezem Jézus nevében végzett.

8). Ó Uram, irgalmazz nekem bűneimért, ne hagyd, hogy a múltbeli bűneim következményei Jézus nevében elborítsanak.

9). Ó, Uram, fiad, Jézus Krisztus vérével, minden olyan bûnt elveszsz az életemben, amelyek ellentétesek Isten törvényeivel Jézus nevében.

10). Ó, Uram, elutasítom az összes gonosz gondolatot és vágyat, amely manapság bennem él, megtisztítom a szívemet Jézus vérével és Isten Jézus nevében való szavával.

11). Ó, Uram, hagyja, hogy a fiatalságom minden olyan függõsége, amely ma még mindig kínozzon, ma véget érjen, adjon nekem egy új oldalt, hogy a múltam továbbra sem kísért velem Jézusban
Név.

12.) Ó, kegyelmmel és irgalommal teli Uram, bocsásson meg minden bûnemet, hogy ma Jézus nevében ma látom az arcodat.

13). Ó Uram, hagyja, hogy irgalmassága fedezze fel bűneimet ma és örökre Jézus nevében.

14.) Apám minden olyan gonosz szellemmel szembeszállom, amely hamisságot hoz az életemben, hadd elpusztuljanak ma Jézus nevében

15). Ó, Uram, ments meg minden életemben elkövetett hamisságtól, amely Jézus nevében felkelt és buktat engem.

16). Ó, Uram, minden olyan hamisságnak az életemben, amely visszatér a világba, Jézus nevében elpusztítom őket.

17). Ó Uram, hadd kapjam meg a véretek általi alapos megtisztulást minden bűnemetől ma, hogy győztes legyenek Jézus nevében tett imáimban.

18). Ó Uram, ments meg engem a Jézus nevében való hazugság szellemében.

19). Ó Uram, ments meg engem a paráznaság bűnétől Jézus nevében.

20). Ó, Uram, szabadíts meg engem Jézus nevében a szeme iránti bûntõl.

21). Uram, bocsásson meg ma a bűneimre, hogy megóvódjak Jézus nevében minden gonoszságtól.

22). Ó, Uram, törölje a hamisság minden jelét az életemtől a Je ??? sus nevében

23). Ó Uram, hagyja, hogy a bűnösök sokasága ne legyen Jézus nevében.

24). Ó, Uram, mivel most új teremtés vagyok, ne ítéljen meg engem a mai összes bűnem szerint Jézus nevében.

25). Ó, Uram, mert hatalmad van bűnbocsánatot nyújtani a földön, bocsáss meg nekem ma, és Jézus nevében tedd igényemet.

Ó, Uram, hagyd jóvá az én ügyem, és ne engedd, hogy az ember uralkodjon rajtam az én bűneim miatt Jézus nevében az életemben.

27). Hűséges és igazságos Istenként bocsáss meg minden bűnemet, amikor ma Jézus nevében bevallom őket.

28). Apám köszönöm, hogy megbocsátott minden bűnemet Jézus nevében.

10 bibliai vers a bűnök megbocsátásáról

Ahhoz, hogy hatékonyan imádkozzunk a megbocsátás imájáról, fontos, hogy megértsük Isten elméjét az ő szaván keresztül. Egy irgalmas apát szolgálunk, aki feltétel nélkül megbocsát nekünk. Amikor ismerjük Isten elméjét az irántunk érzett szeretetével kapcsolatban, ez növeli hitünket és bizalmunkat abban, hogy megbocsátását és irgalmát kérjük. A Biblia beszéde a Zsidók 4: 16-ban: "Jöjjünk hát bátran a kegyelem trónjához, hogy kegyelmet szerezzünk és kegyelmet találjunk a szükség idején." Az alábbiakban 10 bibliai vers található a bűnök megbocsátásáról.

1). ApCsel 2:38:
38 És monda nékik Péter: Bánj meg bűnbánatot és keresztelkedd meg mindegyiket Jézus Krisztus nevében a bűnbocsánatért, és megkapod a Szentlélek ajándékát.

2). 1John1: 9:
9 Ha bevalljuk bűneinket, ő hű és csak megbocsátani bűneinket, és megtisztítani minket minden hamisságtól.

3). Efezus 4: 31-32
31 Minden keserűséget, haragot, haragot, ragaszkodást és gonoszul beszélgetést távolítson el tőled, minden gonoszsággal. 32 És legyen kedves egymáshoz, gyengéd és bocsáss meg egymáshoz, akárcsak Isten Krisztus kedvéért megbocsátottam neked.

4). Máté 6: 14-15:
14 Mert ha megbocsátanak az embereknek a vétkeiket, akkor mennyei Atyátok is megbocsát meg neked. 15 Ha pedig nem bocsátok meg az embereknek az õ bûneiket, akkor sem az Atyád megbocsátja a bûneinket.

5). Máté 5: 23-24:
23 Ezért ha viszi ajándékát az oltárra, és emlékszik arra, hogy a testvérednek ellened kell lenned; 24 Hagyja ott ajándékát az oltár elõtt, és menje el; először egyeztess meg a testvéreddel, majd jöjj és felajánold ajándékodat.

6). Jakab 5:16:
16 Adja be egymásnak a hibáit és imádkozzon egymásért, hogy meggyógyuljanak. Az igaz ember buzgó imája sokat élvezik.

7). Kolosziák 3: 12-13:
12 Tegyen tehát szent és szeretett Isten választottjaként irgalmasságot, kedvességet, alázatot, szelídséget, hosszúszülést; 13 Feleljen egymásnak és megbocsásson egymásnak, ha valaki veszekedik valamelyik ellen; a mint Krisztus megbocsátott neked, úgy cselekedjétek is.

8). ApCsel 3: 18-20:
18 De azokat a dolgokat, melyeket Isten korábban minden prófétájának szája alapján megmutatott, hogy Krisztus szenvedjen, meg is tette. 19 Bánjatok tehát, és térjenek át, hogy megsemmisítsék bûneidet, amikor az Úr jelenlétébõl jön a felfrissülés ideje; 20 És elküldi Jézus Krisztust, akit korábban nektek hirdettek:

9). Máté 6:12:

12 És bocsásson meg nekünk adósságainkat, ahogy megbocsátjuk adósainknak.

10). Lukács 23:34:
34 Akkor monda Jézus: Atyám, bocsáss meg nekik; mert nem tudják, mit csinálnak. És elválták a ruháját, és sokaságot vetettek.

 

 

 


VÁLASZOLJ

Kérjük, írja be a megjegyzést!
Kérjük, adja meg a nevét

Ez az oldal Akismet-et használ a levélszemét csökkentése érdekében. Ismerje meg, hogyan dolgozik a megjegyzésed.