50 hálaadó ima pont és bibliai versek

0
25434

Bizonyára jó dolog megköszönni az Úrnak. Amikor megköszönjük Istennek, egyre több és több feltétel nélküli jóságot látunk az életünkben. Minden boldog keresztény a hálaadás keresztény. Ebben a bejegyzésben hálaadó imapontokat és bibliaverseket állítottunk össze, amelyek eligazítják Önt abban, hogyan lehet minőséget adni az Úrnak.

Ki képes arra, hogy köszönetet mondjon?

Fontos, hogy tudd, hogy csak azok, akik újjászületett hívők, hálát adhatnak az Úrnak, hogy ha hatékonyan imádkozol az imádságért, akkor az életedet Jézus Krisztusnak kell adnod.

KCSAK MINDENNAPI TANASZTALNAK MEGTEKINTÉSE A YOUTUBE-N
IRATKOZZ FEL MOST

A jó hír az, hogy bármi is legyen a bűneid vagy hiányosságai, Isten megbocsátott neked Jézus Krisztusban. Isten nem haragsz rád, szeret téged és elküldte fiát, Jézust, hogy fizesse meg az üdvösség árát. Ezért ha még elfogadja Jézust mint Urát és Megváltóját, kérjük, csendesen mondja ki az alábbi imákat:
Apám, azt hiszem, hogy szeretsz, hiszem, hogy elküldted a fiadat, Jézust, hogy meghaljon a bûneimért. Elfogadom Jézust az életemben, mint az én Uram és Megváltóm. Köszönöm, hogy elfogadtál Jézus nevében, Ámen.

Gratulálunk, most Jézus Krisztus kegyelme minõsíti a vérén keresztül, hogy minõségi hála legyen neki.

50 hálaadás ima pont

1). Apa Jézus nevében azt hirdetem, hogy még az istenek között sincs olyan, mint te. Dicsőséges vagy a szentségben és félelmetes a dicséretekben. Ó Istenem. Fogadd el dicséreteimet Jézus nevében.

2). Apám, hangosan énekelném a dicséreteidet e világ királyainak és vezetõinek jelenlétében Jézus nevében.

3). Apám, köszönöm az isteni segítségét, amelyet élveztem az életemben. Ha elkezdem megemlíteni őket, elfogy a szám. Köszönöm Jézus Név apját.

4). Ma bevallom, hogy az Úr él! Áldott legyen az Úr, dicsõítsék az Úr nevét, az én üdvösségem szikla! Jézus nevében.

5). Apám Jézus nevében, kijelentem, hogy uralkodsz az ég és a föld felett, senki sem hasonlíthat nagyságodhoz.

6). Apám és Istenem Dicsérettel fogom szolgálni a neved, mindaddig, amíg élök, és lélegzetem van az orramban Jézus nevében.

7). Jehova, dicsérni foglak téged, mert dicsõ Isten vagy és irgalmas Atya.

8). Apám, dicséretet adok nevednek, mert te vagy az Isten, aki Jézus nevében elnémítja az összes ellenségemet.

9). Ó, Uram, dicsérem a nevét azoknak a csodáknak a te csodálataiért, amelyeket Jézus nevében az emberiség javára készítettél.

10) Ó, Uram, köszönöm, hogy a Jézus nevében alakítasz nekem és hasonlóságodra.

11). Apám, köszönöm a kegyelmet, hogy életben maradt, és ma Jézus nevében énekeltem neked a dicséretedet.

12). Kedves Uram, tegyen nekem új tanúvallomásokat, amelyekkel köszönöm többet a nevednek Jézus nevében szentek közepette.

13). Kedves Uram, magasabbra emelöm a neved, minden más név fölött, mindent a mennyben és a földön Jézus nevében.

14). Ó, Uram, egész nap örülök jóságodnak és nagy kedvességnek, és dicsérem téged, hogy Jézus nevében az én Istenem vagy.

15). Ó, Uram, dicséret téged azért, hogy Jézus nevében harcoltam életem csatáival

16). Ó, Uram, dicsérlek téged, a próbám közepén valóban te vagy az oka annak, hogy boldog vagyok

17). Ó Uram, nagyra becsülöm a neved és elismerem a nagyságát Jézus nevében.

18). Ó Uram, csatlakozom a testvérek gyülekezetéhez, hogy dicséretet mutassam neked, mert nagy dolgokat tettél az életemben Jézus nevében.

19). Ó, Uram, dicsérem a nevét ma, mert csak az élő dicsérheti a nevét, a halottak nem dicsérhetnek téged

20). Ó, Uram, ma dicsérlek téged, mert jók vagytok, és irgalmasságuk örökké kitart Jézus nevében.

21). Atyám, dicséretlak, mert csak te tudsz megtenni azt, amit senki sem tehet Jézus nevében.

22). Atyám, dicséretet téged, mert megnyertem a győzelmet Jézus Krisztusban.

23). Ó Uram, hangosan énekellek a dicséretről a hitetlenek elõtt, és nem fogok szégyellni

24). Ó Uram, dicséretlak téged a házában, az egyházban, a Jézus nevében szentek elõtt.

25). Ó Uram, dicsérlek téged, mert igazlelkû Isten vagy.

26). Ó, Uram, dicsérlek téged, mert Jézus nevében váltál megmentésemre.

27). Ó, Uram, ma dicsérlek téged, mert te vagy az én Istenem, és nincs más istenem Jézus nevében.

28). Apám, mindaddig, amíg még lélegzem, továbbra is dicsérlek téged.

29). Apám dicsérlek téged, mert az ördög nem tud megállítani engem Jézus nevében, Ámen

30.) Ó, Uram, dicsérlek téged, mert fia, Jézus Krisztus a földön az egész Jézus nevében nagyította fel.

31) .Atyám dicsérettel téged, mert hűségesen és csodálatosan én Krisztus Jézusban készítettem.

32). Ó, Uram, dicsérlek téged, mert jó, ha Jézus nevében énekeljük a dicséretünket.

33). Atyám, dicsérem a neved, mert szaváddal mindent létrehozott, látott és láthatatlan is.

34) Ó, Uram, dicsérlek téged, mert az egyszarvúnak felmagasztalta a szarvomat (Állapotom), és új olajjal megkented engem a Jézus nevében történõ friss haladásért.

34). Apám, dicsérek téged az angyalaitek természetfeletti védelme mellett, aki körülöttem van, és minden dicsőséget vegyen Jézus nevében.

35). Ó, Uram, dicsérlek téged, mert a nevemet a Jézus nevében élő emberek könyvébe írták.

36). Ó Uram, csatlakozom a szentek gyülekezetéhez, és dicsérjem a te nagy neved Jézus nevében.

37). Ó, Uram, dicsérlek téged, mert dicséretem visszatartotta a haragomat Jézus nevében tőlem.

38). Ó, Uram, dicsérlek téged, mert határaimban Jézus nevében semmilyen erőszakos vagy gonosz nem hallható.

39). Ó, Uram, dicsérlek téged, mert falaimat üdvösségnek, kapukat dicséretnek nevezik Jézus nevében.

40). Ó, Uram, dicsérlek téged, mert szépséget adtál nekem az öröm olajáért a nehézség szellemére, és ma dicsérettel ruháztál nekem Jézus nevében.

41). Ó, Uram, dicsérlek téged, mert megszabadítottál engem ellenségeim kezébõl Jézus nevében.

42). Ó, Uram, dicsérlek téged, mert jóságod az életemben napról napra javul Jézus nevében.

43) Ó, Uram, dicsérlek téged az egész földön végzett csodálatos munkáid miatt.

44). Ó, Uram, dicsérem téged, mert az életemben sok ígérettel teljesülnek Jézus nevében.

45) .Ó Uram, dicsérem téged az életem feltétel nélküli szeretetéért

46). Ó, Uram, dicsérlek téged, mert a gyermekek szája és Jézus nevében tökéletesítette dicséretét.

47). Ó, Uram, dicsérlek téged, mert az életem dicsőségének dicséretévé vált Jézus nevében

48). Ó, Uram, dicsérlek téged, mert te vagy az egyetlen élő Istenem.

49). Apám, köszönöm, hogy elfogadta minden dicséretem, hogy örökké minden dicsőség légy Jézus nevében, Ámen

50). Köszönöm Jézusnak, hogy elfogadta hálaadásomat Jézus nevében.

 

13 Biblia versek a hálaadásról és a hálaról

1). 1 Krónikák 16:34:
Ó, köszönöm az Úrnak, mert jó, mert kegyelme örökké tart.

2). 1 Thessalonians 5: 18:
Mindenben köszönöm azért, hogy ez Isten Krisztus Jézus akaratában rejlik.

3). Kolossia 3:17:
És egyáltalán cselekesztek szóval vagy tettel, mindent a neve az Úr Jézus, hálát adván az Istennek és Atyának neki.

4). Kolossia 4:2:
Folytassa az imát, és ugyanebben a formában nézze át a hálaadást.

5). Fülöp-szigetek 4:6:
Vigyázzon semmire, de minden imádsággal és hálaadás útján könyörgéssel tegye meg kéréseit Istennek.

6). Zsoltár 28:7:
Az Úr az én erõm és pajzsom, a szívem bízik benne, és engem is segített. Ezért szívem nagyon örül és énekemmel dicséröm õt.

7). Zsoltár 34:1:
Mindig áldom az Urat: az ő dicsérete folyamatosan a számban lesz.

8). Zsoltár 100:4:
Menj be kapujába hálával és udvarába dicsérettel: légy hálás neki, és áldja meg nevét.

9). Zsoltár 106: 1
10). Dicsérjétek az Urat. Köszönöm az Úrnak, mert jó; mert az õ irgalmassága örökkévaló.

11). Zsoltár 107: 1
Köszönöm az Úrnak, mert jó; mert az õ irgalmassága örökkévaló.

12). Zsoltár 95: 2-3
Jöjjünk el jelenléte elõtt hálaadással, és örülõ hangot adjunk neki Zsoltárokkal. Mert az Úr nagy Isten és nagy király minden isten felett.

13). Psalm118: 1-18:
1 Köszönöm az Úrnak; mert ő jó: mert kegyelme örökkévaló. 2 Mondja Izrael most, hogy kegyelme örökké örökké tart. 3 Mondja most Áron háza, hogy az õ kegyelme örökkévaló. 4 Hadd mondjanak azok, akik félnek az Uratól, hogy az õ irgalmassága örökké fennmarad. 5 Felszólítottam az Úr bajba jutott: az Úr válaszolt nekem, és nagy helyre állított. 6 Az Úr az én oldalamon van; Nem fogok félni: mit tehet az ember velem? 7 Az Úr veszi az én részem azokkal, akik segítenek engem: ezért látni fogom vágyakozást azok ellen, akik utálnak engem. 8 Jobb bízni az Úrban, mint bízni az emberben. 9 Jobb bízik az Úrban, mint a hercegekben. 10 Minden nemzet körülvetett engem, de az Úr nevében megsemmisítem õket. 11 Körülvettek engem; igen, körülvettek engem; de az Úr nevében elpusztítom õket. 12 Úgy vettek körül, mint a méhek; megsemmisítik őket, mint a tövis tüzet; mert az Úr nevében elpusztítom õket. 13 Megragadtál nekem, hogy lezuhanjak, de az Úr segített engem. 14 Az Úr az én erőm és énekem, és megváltásommá vált. 15 Az örvendezés és az üdvösség hangja az igazak sátorában van: az Úr jobb keze bátor módon cselekszik. 16 Az Úr jobb keze felmagasztalva: az Úr jobb keze bátor módon jár. 17 Nem meghalok, hanem élök, és az Úr cselekedeteit hirdetem. 18 Az Úr fájdalommal bánta engem, de halálra nem adott engem.

 

 


Következő cikk16 hatalmas imapont az új évre
A nevem Ikechukwu Chinedum lelkipásztor, Isten embere vagyok, aki szenvedélyesen lelkesedik Isten költöztetéséért az elmúlt napokban. Hiszem, hogy Isten minden hívőt különös kegyelmi sorrendben felhatalmazott a Szentlélek erejének megnyilvánulására. Úgy gondolom, hogy egyetlen keresztényt sem szabad elnyomni az ördögtől, megvan az az erőnk, hogy imákon és az Igén keresztül uralomban éljünk és járjunk. További információért vagy tanácsadásért lépjen kapcsolatba velem a chinedumadmob@gmail.com címen, vagy csevegjen a WhatsApp And Telegram-on a +2347032533703 telefonszámon. Szeretném meghívni Önt, hogy csatlakozzon a távirati 24 órás imacsoportunkhoz. Kattintson erre a linkre a Now csatlakozásához, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Isten áldjon.

VÁLASZOLJ

Kérjük, írja be a megjegyzést!
Kérjük, adja meg a nevét

Ez az oldal Akismet-et használ a levélszemét csökkentése érdekében. Ismerje meg, hogyan dolgozik a megjegyzésed.